Movement-wedstrijd α Universe

De kracht van Eye AF

De emotie achter beweging

Beweging in een foto vastleggen kan op veel manieren worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld als een abstracte kleurstreep van een motor die voorbijraast of waterdruppels die van een kiteboard vallen.

Sony Alpha-camera's bieden uitstekende prestaties bij hoge ISO-waarden en dankzij de geïntegreerde beeldstabilisatie over vijf assen gaat er voor gebruikers een wereld van mogelijkheden open. Zet de actie stil met een korte sluitertijd of gebruik een lange sluitertijd om de voorbijgaande tijd vast te leggen met een prachtig vervaagd effect.

Neem deel aan deze wedstrijd door je foto's via Instagram te delen. Inzendingen zijn geldig als je foto's tussen 31 januari 2020 en 15 maart 2020 op Instagram zijn geplaatst.

De winnende foto wordt gekozen door een panel van fotografie-experts en de winnaar ontvangt een Sony G Master-lens!

Inzendingen worden beoordeeld op basis van de creativiteit, originaliteit en visuele/emotionele impact van de foto. De winnende inzendingen worden aangekondigd op de website van α Universe en via onze socialmediakanalen.

Algemene voorwaarden

GEEN AANKOOP VEREIST

1. De promotor van de Movement-fotowedstrijd van Sony α Universe op Instagram (de 'Wedstrijd') is Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk ('Sony'). De Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund of beheerd door Instagram en is hier op geen enkele wijze aan verbonden. Instagram wordt bij dezen door elke deelnemer aan de Wedstrijd van elke aansprakelijkheid ontslagen.

2. De Wedstrijd is toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar die over een persoonlijk Instagram-account beschikken en die woonachtig zijn in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, Zwitserland, Polen, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden, België, Denemarken, Finland, Griekenland, Roemenië, Estland, Litouwen, Letland, Hongarije, Bulgarije, Ierland, Tsjechië, Slowakije of Turkije ('Kwalificerende landen'). Medewerkers van bedrijven binnen de Sony Group en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

3. De Wedstrijd begint op 31 januari 2020 en eindigt op 15 maart 2020 om middernacht (de 'Wedstrijdperiode').

4. Voer de volgende stappen uit om deel te nemen aan de Wedstrijd:

Stap 1: volg het Instagram-account @alphauniversebysony.eu.
Stap 2: upload op je Instagram-account een foto die je zelf met een camera uit de Sony α-serie hebt gemaakt en voeg de volgende hashtag toe, afhankelijk van het land waarin je woont:

Lijst met geldige hashtags per land:

Duitsland: #AlphaMovementDE
Verenigd Koninkrijk: #AlphaMovementUK
Frankrijk: #AlphaMovementFR
Italië: #AlphaMovementIT
Spanje: #AlphaMovementES
Nederland: #AlphaMovementNL
Zwitserland: #AlphaMovementCH
Polen: #AlphaMovementPL
Noorwegen: #AlphaMovementNO
Oostenrijk: #AlphaMovementAT
Zweden: #AlphaMovementSE
België: #AlphaMovementBE
Denemarken: #AlphaMovementDK
Finland: #AlphaMovementFI
Griekenland: #AlphaMovementGR
Roemenië: #AlphaMovementRO
Estland: #AlphaMovementEE
Litouwen: #AlphaMovementLT
Letland: #AlphaMovementLV
Hongarije: #AlphaMovementHU
Bulgarije: #AlphaMovementBG
Ierland: #AlphaMovementIE
Tsjechië: #AlphaMovementCZ
Slowakije: #AlphaMovementSK
Turkije: #AlphaMovementTR


5. Ingediende foto's moeten met een camera uit de Sony α-serie zijn gemaakt. Voor deelname aan de Wedstrijd moet het Instagram-account van de deelnemer openbaar zijn. Nadat de foto is geplaatst, moet deze tot het einde van de Wedstrijdperiode, zoals vermeld in sectie 3 hierboven, op het Instagram-account blijven staan, anders wordt de inzending mogelijk niet erkend.

6. Wanneer deelnemers foto's indienen in overeenstemming met sectie 4 hierboven en deelnemen aan de Wedstrijd, worden ze geacht de wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en hieraan gebonden te zijn. Eventuele aanvullende deelname-instructies die door Sony worden verstrekt en op deze webpagina of het Instagram-account @alphauniversebysony.eu worden geplaatst, vormen onderdeel van de wedstrijdregels.

7. Zoals omschreven in sectie 9 hieronder dienen de foto's beweging te laten zien en moet gebruik zijn gemaakt van de functies van de Sony α-camera. Er geldt geen limiet voor het aantal foto's dat deelnemers mogen uploaden, maar elke foto dient uniek te zijn en aan deze algemene voorwaarden te voldoen.

8. Foto's die met beeldbewerkingssoftware of vergelijkbare programma's zijn bewerkt, worden geaccepteerd. De deelnemer garandeert daarbij wel dat de fotobewerkingen zijn uitgevoerd met wettig verkregen software.

9. Het is deelnemers verboden om lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, profaan, bedreigend of onwettig materiaal te taggen of in te voeren (zowel met betrekking tot foto's als bijbehorende opmerkingen/tags) of enig materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit wordt beschouwd, dat aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of dat anderszins een wet of de gebruiksvoorwaarden van Instagram schendt. Deelnemers mogen geen foto's indienen met watermerken, fotocredits of merken van derden.

10. Sony beoordeelt alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Wedstrijdperiode zijn ingediend via Instagram en de foto's worden, naar uitsluitend goeddunken van Sony, beoordeeld op basis van de creativiteit, originaliteit en visuele/emotionele impact van de afbeelding. Er wordt door Sony op basis van de hiervoor vermelde criteria een shortlist van inzendingen gemaakt en het eindoordeel over de winnende inzendingen wordt geveld door een onafhankelijke jury. De besluiten van die jury zijn definitief en bindend.

11. Met de deelnemer wiens afbeelding is geselecteerd als winnende inzending wordt contact opgenomen via Instagram Direct, vanaf het Instagram-account @alphauniversebysony.eu. Deze deelnemer moet daarna de EXIF-gegevens van de geselecteerde foto verstrekken om aan te tonen dat er aan de deelnamevereisten is voldaan. Vervolgens neemt Sony per e-mail nader contact op met de potentiële winnaar. In deze e-mail worden instructies verstrekt over hoe de prijs kan worden geclaimd. Als de potentiële winnaar niet binnen vijf (5) dagen reageert en voldoet aan de instructies in het oorspronkelijke Instagram Direct-bericht of als uit de gegevens blijkt dat de foto niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, komt de deelnemer niet in aanmerking voor ontvangst van de prijs en wordt er een alternatieve winnaar geselecteerd. Er wordt met maximaal drie (3) alternatieve winnaars contact opgenomen.

12. Er wordt één winnende inzending geselecteerd en de winnaar mag een Sony G Master-lens kiezen uit de onderstaande lijst:

FE 16-35 mm f/2.8 G Master (waarde ong. € 2.720,-/£ 2.300,-)
FE 24-70 mm f/2.8 G Master (waarde ong. € 2.685,-/£ 2.269,-)
FE 70-200 mm f/2.8 G Master OSS (waarde ong. € 2.960,-/£ 2.500,-)

13. Er worden geen contanten of kredieten verstrekt. Prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Mocht de prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan behoudt Sony zich het recht voor een vervangende prijs van equivalente waarde te verstrekken.

14. De winnaar is volledig en als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingaansprakelijkheid in verband met de ontvangst van prijzen en door de prijs te aanvaarden, stemmen winnaars ermee in Sony te vrijwaren van dergelijke aansprakelijkheid.

15. Eind april 2020 wordt via het Instagram-account @alphauniversebysony.eu contact opgenomen met de winnaar en halverwege mei 2020 wordt de prijs, zonder kosten voor de winnaar, verzonden. Prijzen worden alleen afgeleverd op adressen in de Kwalificerende landen zoals vermeld in sectie 2 hierboven.

16. Aanvaarding van de prijs houdt in dat de winnaar instemt met het gebruik van de naam, afbeelding en/of gelijkenis van de winnaar door Sony voor redactionele, commerciële en/of promotionele marketing zonder verdere compensatie, uitgezonderd waar dat bij wet verboden is. Er worden, anders dan kennisgeving over de winnaars, geen vragen beantwoord over de inzendingen en de selectie van de winnaars.

17. Door foto's in te zenden voor de Wedstrijd garandeert de deelnemer dat: (1) de foto's volledig voldoen aan de wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden; (2) de foto's originele foto's zijn die door de deelnemer zijn genomen met een camera uit de Sony α-serie; (3) de deelnemer beschikt over alle rechten (inclusief auteursrecht) van de foto's; en (4) de foto's geen inbreuk maken op de rechten van een derde (met inbegrip van het recht op publiciteit, privacy of andere soortgelijke rechten van een persoon) en dat er toestemming is verkregen om de afbeelding van een persoon die op een van de ingediende foto's staat, te gebruiken. De deelnemer erkent dat de indiening van afbeeldingen afkomstig van bronnen van derden (zoals websites of blogs) verboden is en dat het gebruik van dergelijke foto's zonder toestemming inbreuk van het auteursrecht inhoudt.

18. Inzendingen kunnen worden uitgesloten of prijzen kunnen worden ingetrokken als Sony in redelijkheid vaststelt dat inzendingen in strijd zijn met de deelnamevereisten, deze algemene voorwaarden, de openbare orde of de goede zeden.

19. De deelnemer verleent Sony een onherroepelijke, niet-exclusieve, kosteloze licentie om de ingediende foto's te kopiëren, wijzigen, bewerken, publiceren, reproduceren, distribueren, aan te passen, weer te geven of anderszins te gebruiken in online media in Europa gedurende de periode die loopt van deelname aan de Wedstrijd tot 15 maart 2022 (met inbegrip van het recht tot sublicentie aan andere bedrijven binnen de Sony Group). De deelnemer erkent en stemt er in het bijzonder mee in dat ingediende foto's kunnen worden gepubliceerd op websites en socialmedia-accounts van de Sony Group en dat Sony de foto's kan bewerken of wijzigen (zoals de foto bijsnijden of grafische effecten, audio- of geluidseffecten toevoegen). Elk ander gebruik van de foto's gebeurt uitsluitend met instemming van de deelnemer. De deelnemer garandeert dat hij/zij beschikt over de rechten die nodig zijn om de in deze bepaling vermelde licentie te verlenen. De deelnemer stemt ermee in afstand te doen van alle morele rechten voor het gebruik van de ingediende foto's.

20. Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of de publicatie van ingediende foto's en de deelnemer is als enige en voor eigen rekening aansprakelijk voor de beslechting van eventuele geschillen met derden in verband met de door hem/haar ingediende foto's. De deelnemer stemt ermee in Sony, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen eventuele vorderingen, schade, verlies, kosten of uitgaven van welke soort dan ook die ontstaan in verband met zijn/haar deelname aan deze Wedstrijd, met inbegrip van het gebruik door Sony van ingediende foto's en de aanvaarding van de prijzen door de deelnemer.

21. Sony verstrekt geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot deze Wedstrijd of de prijzen, anders dan zoals uitdrukkelijk is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Sony is niet aansprakelijk voor eventuele technische fouten of fouten op het Instagram-platform die ervoor kunnen zorgen dat een deelnemer niet kan deelnemen aan de Wedstrijd of dat een deelnemer directe berichten niet kan ontvangen of versturen. Sony tracht hierbij niet de aansprakelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit haar eigen nalatigheid.

22. De persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van Sony dat beschikbaar is op https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het beheer en de publiciteit van de Wedstrijd, waaronder voor communicatie die verband houdt met de Wedstrijd, het beheer van inzendingen, de verzending van prijzen, de vertoning van de winnende inzendingen, promotionele activiteiten en marketingactiviteiten van Sony en voor doeleinden die verband houden met deze activiteiten. Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemt de deelnemer ermee in dat zijn/haar naam, leeftijd, land en cameragegevens samen met de ingediende foto kunnen worden gepubliceerd.

23. Alle door deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden vernietigd of verwijderd nadat de Wedstrijd is afgelopen, met uitzondering van de gegevens van prijswinnaars en deelnemers van wie de foto's worden gebruikt.

24. Mocht Sony een van deze regels of voorwaarden niet afdwingen, dan houdt dat niet in dat Sony afstand doet van die betreffende bepaling.

25. Tenzij de lokale wetgeving in het land waar de deelnemer woont zich daartegen verzet, is op de Wedstrijd, met inbegrip van de deelnamevereisten en deze algemene voorwaarden, de Engelse wetgeving van toepassing en wordt elk geschil beslecht overeenkomstig de jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.