α Universe-wedstrijd 'Portret van je huisdier'

Perfecte portretten van huisdieren

Perfecte portretten van huisdieren 

Veel van ons hebben het geluk om huisdieren te hebben en deze aaibare huisvriendjes zijn het ideale onderwerp om te fotograferen. De bekroonde Real-time eye-autofocustechnologie van Sony werkt nu zowel op dieren als op mensen*, waardoor het makkelijker wordt om de mooiste portretten te maken van huisdieren.

Neem deel aan deze wedstrijd door portretten van (huis)dieren te delen via Instagram. Inzendingen worden meegeteld als de foto's tussen 1 mei 2020 en 14 juni 2020 op Instagram zijn geplaatst.

Een panel van fotografie-experts kiest drie winnende foto's. Dit zijn de prijzen:

• 1e plaats: Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS-kit OF Alpha 7 III-body (te kiezen door de winnaar)
• 2e plaats: FE 85mm f/1.8-lens
• 3e plaats: RX100 V

Inzendingen worden beoordeeld op basis van de creativiteit, originaliteit en visuele/emotionele impact van de foto en de winnende inzendingen worden aangekondigd via α Universe en onze socialemediakanalen. 

*Voor de camerasoftware gelden de volgende vereisten: versie 3.0 of nieuwer voor de α7R III / α7 III, versie 6.0 of nieuwer voor de α9 en versie 2.0 of nieuwer voor de α6400. Ga voor meer informatie naar de ondersteuningspagina van Sony. 

Algemene voorwaarden:

GEEN AANKOOP VEREIST

1. De promotor van de Sony α Universe Instagram-wedstrijd 'Portret van je huisdier' ("Wedstrijd") is Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk ("Sony"). De Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Instagram. Instagram wordt hierbij volledig vrijgesteld van alle aansprakelijkheid door elke deelnemer aan deze Wedstrijd.

2. De Wedstrijd is toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar die over een persoonlijk Instagram-account beschikken en woonachtig zijn in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland ("In aanmerking komende landen"). Medewerkers van bedrijven die onder de Sony-groep vallen, alsmede hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

3. De wedstrijd begint op 1 mei 2020 en eindigt op 14 juni 2020 om middernacht ("wedstrijdperiode")

4. Om mee te doen aan de wedstrijd moet je de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: volg het @ alphauniversebysony.eu Instagram-account.
Stap 2: upload naar uw Instagram-account een foto die u persoonlijk hebt gemaakt met een camera uit de Sony Alpha-serie of RX-serie en voeg de volgende hashtag toe, afhankelijk van het land waar u woont:

Lijst met geldige land-hashtags:

Duitsland: #AlphaPetDE
Verenigd Koninkrijk: #AlphaPetUK
Frankrijk: #AlphaPetFR
Italië: #AlphaPetIT
Spanje: #AlphaPetES
Nederland: #AlphaPetNL
Zwitserland: #AlphaPetCH
Polen: #AlphaPetPL
Noorwegen: #AlphaPetNO
Oostenrijk: #AlphaPetAT
Zweden: #AlphaPetSE
België: #AlphaPetBE
Denemarken: #AlphaPetDK
Portugal: #AlphaPetPT
Finland: #AlphaPetFI
Griekenland: #AlphaPetGR
Roemenië: #AlphaPetRO
Estland: #AlphaPetEE
Litouwen: #AlphaPetLT
Letland: #AlphaPetLV
Hongarije: #AlphaPetHU
Bulgarije: #AlphaPetBG
Ierland: #AlphaPetIE
Tsjechië: #AlphaPetCZ
Kroatië: #AlphaPetHR
Slovenië: #AlphaPetSI
Slowakije: #AlphaPetSK
Turkije: #AlphaPetTR

5. Ingezonden foto's moeten zijn gemaakt met een camera uit de Sony Alpha-serie of RX-serie. Uw Instagram-account moet openbaar zijn om deel te nemen aan de wedstrijd. Eenmaal gepost, moet je foto op je Instagram-account blijven tot het einde van de wedstrijdperiode zoals beschreven in sectie 3 hierboven, anders wordt je inzending mogelijk niet bevestigd.

6. Door foto's in te dienen in overeenstemming met sectie 4 hierboven en deel te nemen aan de Wedstrijd, worden deelnemers geacht de Wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en hieraan gebonden te zijn. Verdere instructies voor deelname die zijn verstrekt door Sony en gepubliceerd op deze webpagina of het Instagram-account @alphauniversebysony.eu, zullen deel uitmaken van de Wedstrijdregels.

7. Overeenkomstig sectie 9 hieronder moeten de foto's portretten van huisdieren zijn waarvoor gebruik is gemaakt van de functies van een Sony Alpha- of RX-camera. Er is geen limiet op het aantal foto's dat kan worden geüpload om deel te nemen, maar elke foto moet uniek zijn en voldoen aan deze algemene voorwaarden.

8. Foto's die zijn bewerkt met beeldbewerkingssoftware of vergelijkbare programma's worden geaccepteerd. De deelnemer garandeert dat eventuele fotoverbeteringen zijn uitgevoerd met behulp van legaal verkregen software.

9. Het is deelnemers verboden om lasterlijk, obsceen, pornografisch, profaan, bedreigend of onwettig materiaal te taggen of in te voeren (zowel met betrekking tot foto's als bijbehorende opmerkingen/tags) of enig materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd of aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid, of om anderszins een wet of de gebruiksvoorwaarden van Instagram te schenden. Deelnemers mogen geen foto's indienen met watermerken, fotocredits of merken van derden.

10. Sony beoordeelt alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Wedstrijdperiode zijn ingediend via Instagram en de foto's worden, naar uitsluitend goeddunken van Sony, beoordeeld op basis van de creativiteit, originaliteit en visuele/emotionele impact van de afbeelding. Er wordt door Sony op basis van de hiervoor vermelde criteria een shortlist gemaakt van de inzendingen en het eindoordeel over de winnende inzendingen wordt geveld door een onafhankelijk panel van fotografie-experts. De besluiten van het panel zijn definitief en bindend.

11. Met de deelnemer wiens afbeelding is geselecteerd als de winnende inzending wordt contact opgenomen via Instagram Direct vanaf het Instagram-account @alphauniversebysony.eu. Deze deelnemer moet daarna de EXIF-gegevens van de geselecteerde foto verstrekken om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de deelnamevereisten. Vervolgens neemt Sony per e-mail nader contact op met de potentiële winnaar en verstuurt zij een mail met instructies over hoe de prijs kan worden geclaimd. Als de potentiële winnaar niet binnen vijf (5) dagen reageert en voldoet aan de instructies in het oorspronkelijke Instagram Direct-bericht of als uit de gegevens blijkt dat de foto niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, komt de deelnemer niet in aanmerking voor ontvangst van de prijs en wordt er een alternatieve winnaar geselecteerd. Er wordt met maximaal drie (3) alternatieve winnaars contact opgenomen.

12. Drie winnende afbeeldingen worden gekozen door een panel van fotografische experts en de prijzen zijn:

1. Plaats: Alpha 6600 + E 18-135mm f / 3.5-5.6 OSS-kit OF Alpha 7 III body (winnaar te kiezen)
2. Plaats: FE 85mm f / 1.8 lens
3. Plaats: RX100 V

13. Er worden geen contanten of kredieten verstrekt. Prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Mocht de prijs om een of andere reden niet beschikbaar zijn, dan behoudt Sony zich het recht voor om een vervangende prijs van equivalente waarde te verstrekken.

14. De winnaar is volledig en als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingaansprakelijkheid in verband met de ontvangst van de prijs/prijzen en door de prijs te aanvaarden stemmen de winnaars ermee in Sony te vrijwaren van dergelijke aansprakelijkheid.

15. Eind juni 2020 wordt met de winnaars contact opgenomen via het Instagram-account @alphauniversebysony.eu en eind juli 2020 worden de prijzen, zonder kosten voor de winnaars, verzonden. Prijzen worden alleen afgeleverd op adressen in de In aanmerking komende landen zoals vermeld in sectie 2 hierboven.

16. Door foto's in te zenden voor de Wedstrijd garandeert de deelnemer dat: (1) de foto's volledig voldoen aan de wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden; (2) de foto's originele foto's zijn die door de deelnemer zijn genomen met een camera uit de Sony Alpha- of RX-serie; (3) de deelnemer beschikt over alle rechten (inclusief auteursrecht) van de foto('s); en (4) de foto's geen inbreuk maken op de rechten van een derde (met inbegrip van het recht op publiciteit, privacy of andere soortgelijke rechten van een persoon) en dat er toestemming is verkregen om de afbeelding van een persoon die op een van de ingediende foto's staat, te gebruiken. De deelnemer erkent dat het indienen van afbeeldingen afkomstig van bronnen van derden (zoals websites of blogs) verboden is en dat het gebruik van dergelijke foto's zonder toestemming inbreuk van het auteursrecht inhoudt.

17. Inzendingen kunnen worden uitgesloten of prijzen kunnen worden ingetrokken als Sony in redelijkheid vaststelt dat de deelnamevereisten, deze algemene voorwaarden of de openbare orde en zedelijkheid zijn overtreden.

18. De deelnemer verleent Sony een onherroepelijke, niet-exclusieve, gratis licentie voor het kopiëren, wijzigen, bewerken, aanpassen, publiceren, reproduceren, weergeven, distribueren of anderszins gebruiken van de ingezonden foto's in online media in Europa voor de periode na binnenkomst in de wedstrijd tot 14 juni 2022 (inclusief een recht op sublicentie voor andere Sony-groepsmaatschappijen). In het bijzonder erkent en gaat de deelnemer ermee akkoord dat ingezonden foto's mogen worden gepubliceerd op Sony Group-websites en sociale media-accounts en dat Sony de foto's mag bewerken of wijzigen (bijv. Bijsnijden of toevoegen van afbeeldingen, muziek of geluidseffecten). Voor elk ander gebruik van de foto's is toestemming van de deelnemer vereist. De deelnemer garandeert dat hij over de rechten beschikt die nodig zijn om de in dit artikel vermelde licentie te verlenen. De deelnemer stemt ermee in afstand te doen van alle morele rechten bij het gebruik van de ingezonden foto's.

19. Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of de publicatie van ingediende foto's en de deelnemer is als enige en voor eigen rekening aansprakelijk voor de beslechting van eventuele geschillen met derden in verband met de door hem/haar ingediende foto's. De deelnemer stemt ermee in Sony, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen eventuele vorderingen, schade, verlies, kosten of uitgaven van welke soort dan ook die ontstaan in verband met zijn/haar deelname aan deze Wedstrijd, met inbegrip van het gebruik door Sony van ingediende foto's en de aanvaarding van de prijzen door de deelnemer.

20. Sony verstrekt geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot deze Wedstrijd of de prijzen, anders dan zoals uitdrukkelijk is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Sony is niet aansprakelijk voor eventuele technische fouten of fouten op het Instagram-platform die ervoor kunnen zorgen dat een deelnemer niet kan deelnemen aan de Wedstrijd of dat een deelnemer directe berichten niet kan ontvangen of versturen. Sony tracht hierbij niet de aansprakelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit haar eigen nalatigheid.

21. De persoonlijke gegevens van deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Sony dat beschikbaar is op https://www.sony.nl/eu/pages/privacy/nl_NL/privacy_overview.html en wordt alleen gebruikt voor de doeleinden van de administratie en publiciteit van de wedstrijd, inclusief voor communicatie met betrekking tot de wedstrijd, beheer van inzendingen, verzending van prijzen, weergave van winnende inzendingen, marketing- en promotieactiviteiten van Sony en voor doeleinden die verband houden met deze activiteiten. Voor winnende inzendingen mag Sony uw naam, land en camera-informatie publiceren, tenzij u bezwaar maakt tegen publicatie van dergelijke informatie.

22. Alle door deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden vernietigd of verwijderd nadat de Wedstrijd is afgelopen, uitgezonderd in geval van prijswinnaars en deelnemers van wie de foto's worden gebruikt.

23. Het nalaten van Sony om een van deze regels of voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling.

24. Tenzij de lokale wetgeving in het land waar de deelnemer woont anders bepaalt, is op deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelnamevereisten en deze algemene voorwaarden, de Engelse wetgeving van toepassing en wordt elk geschil beslecht overeenkomstig de jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.