α Universe-portretwedstrijd

De kracht van Eye AF

Ontdek de kracht van Eye AF

De Eye AF-modus van de Sony α-serie detecteert en volgt ogen snel en effectief, zelfs bij het maken van portretfoto's van een bewegend subject. Er wordt met uiterste precisie en snelheid op een oog gefocust en de camera blijft het oog volgen, zelfs als een subject beweegt, omlaag of naar de andere kant kijkt of van achteren wordt verlicht. Eye AF vindt het oog niet alleen om scherp te stellen, maar de focus wordt ook vastgehouden terwijl de camera en het subject bewegen en als je met een hoge framesnelheid fotografeert. Dat camera's hiermee ogen automatisch kunnen vinden en volgen, maakt een groot verschil voor fotografen. Dit is een mooie kans om deze geweldige functie te gebruiken!

De winnende foto wordt gekozen door een panel van fotografie-experts en de gelukkige winnaar ontvangt een Sony G Master-lens!

Doe mee aan deze wedstrijd door je foto's via Instagram te delen. Je kunt alleen deelnemen met foto's die tussen 2 augustus en 15 september 2019 op Instagram worden gepost.

Inzendingen worden beoordeeld op basis van creativiteit, originaliteit en visuele/emotionele impact. De winnende foto's worden op α Universe en via socialemediakanalen bekendgemaakt.

Algemene voorwaarden

GEEN AANKOOP VEREIST

1. De Instagram-portretfotowedstrijd van Sony α Universe ("Wedstrijd") wordt gepromoot door Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk ("Sony"). De Wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of beheerd door en is niet verbonden aan Instagram. Instagram wordt bij dezen door elke deelnemer van deze Wedstrijd gevrijwaard van alle aansprakelijkheid.

2. De Wedstrijd is toegankelijk voor personen die ouder zijn dan 18 jaar met een persoonlijk Instagram-account en die woonachtig zijn in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland ("In aanmerking komende landen"). Medewerkers van bedrijven binnen de Sony-groep en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

3. De Wedstrijd begint op 2 augustus 2019 en eindigt om middernacht op 15 september 2019 ("Wedstrijdperiode").

4. Om deel te nemen aan de Wedstrijd dien je de volgende stappen te doorlopen:

Stap 1: volg het Instagram-account @alphauniversebysony.eu.

Stap 2: upload op je Instagram-account een foto die jij persoonlijk met een camera uit de Sony α-serie hebt gemaakt en voeg de volgende hashtags toe:

'#AlphaPortrait'

'#land_ILC' (gebruik de juiste hashtag voor jouw land uit de onderstaande lijst)

'#modelnaam' (bijvoorbeeld #A7RM3, #A6000, #A9)

Lijst met geldige landspecifieke hashtags:

België: #BE_ILC
Bulgarije: #BG_ILC
Denemarken: #DK_ILC
Duitsland: #DE_ILC
Estland: #EE_ILC
Finland: #FI_ILC
Frankrijk: #FR_ILC
Griekenland: #GR_ILC
Hongarije: #HU_ILC
Ierland: #IE_ILC
Italië: #IT_ILC
Letland: #LV_ILC
Litouwen: #LT_ILC
Nederland: #NL_ILC
Noorwegen: #NO_ILC
Oostenrijk: #AT_ILC
Polen: #PL_ILC
Roemenië: #RO_ILC
Slowakije: #SK_ILC
Spanje: #ES_ILC
Tsjechië: #CZ_ILC
Turkije: #TR_ILC
Verenigd Koninkrijk: #UK_ILC
Zweden: #SE_ILC
Zwitserland: #CH_ILC

(bijv. #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Ingediende foto’s moeten met een camera uit de Sony α-serie zijn gemaakt. Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet je Instagram-account openbaar zijn. Nadat je een foto hebt gepost, moet deze tot het einde van de Wedstrijdperiode (zoals hierboven genoemd bij punt 3) op je Instagram-account blijven staan, anders is je inzending mogelijk niet geldig.

6. Als deelnemers foto’s indienen volgens de hierboven genoemde stappen bij punt 4 en deelnemen aan de Wedstrijd, worden ze geacht de regels van de Wedstrijd en deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd en zich hieraan te houden. Eventuele aanvullende deelname-instructies van Sony die op deze webpagina of via het Instagram-account @alphauniversebysony.eu worden gedeeld, maken onderdeel uit van de regels van de Wedstrijd.

7. Zoals beschreven bij punt 9 hieronder moeten inzendingen portretfoto’s zijn waarbij de functies van je Sony α-camera zijn benut. Er geldt geen limiet voor het aantal foto’s dat je voor deelname kunt uploaden, maar elke foto moet uniek zijn en voldoen aan deze algemene voorwaarden.

8. Het is toegestaan om foto’s te bewerken met fotobewerkingssoftware of vergelijkbare programma’s. Deelnemers moeten echter wel garanderen dat de fotobewerkingen met wettig verkregen software zijn gemaakt.

9. Deelnemers mogen geen beledigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, godslasterlijk, bedreigend of onwettig materiaal taggen of uploaden (dit geldt voor zowel foto’s als bijbehorende reacties/tags), of materiaal dat kan worden beschouwd als of kan aanzetten tot een mogelijk misdrijf of gedrag dat tot burgerlijke aansprakelijkheid kan leiden, of materiaal dat op andere wijze in strijd is met de wet of de gebruiksvoorwaarden van Instagram. Deelnemers mogen geen foto’s insturen met een watermerk, fotocredits of merken van derden.

10. Sony beoordeelt alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Wedstrijdperiode zijn ingediend via Instagram en de foto's worden, naar uitsluitend goeddunken van Sony, beoordeeld op basis van de creativiteit, originaliteit en visuele/emotionele impact van de afbeelding. Er wordt door Sony op basis van de hiervoor vermelde criteria een shortlist gemaakt van de inzendingen en het eindoordeel over de winnende inzendingen wordt geveld door een onafhankelijke jury. De besluiten van die jury zijn definitief en bindend.

11. Met de deelnemer wiens afbeelding is geselecteerd als de winnende inzending wordt contact opgenomen via Instagram Direct vanaf het Instagram-account @alphauniversebysony.eu. Deze deelnemer moet daarna de EXIF-gegevens met betrekking tot de geselecteerde foto verstrekken om aan te tonen dat er wordt voldaan aan de deelnamevereisten. Vervolgens neemt Sony per e-mail nader contact op met de potentiële winnaar en verstuurt zij een mail met instructies over hoe de prijs kan worden geclaimd. Als de potentiële winnaar niet binnen vijf (5) dagen reageert en voldoet aan de instructies in het oorspronkelijke Instagram Direct-bericht of als uit de gegevens blijkt dat de foto niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, komt de deelnemer niet in aanmerking voor ontvangst van de prijs en wordt er een alternatieve winnaar geselecteerd. Er wordt met maximaal drie (3) alternatieve winnaars contact opgenomen.

12. Er wordt één winnende inzending geselecteerd en de winnaar kan een Sony G Master-lens kiezen uit onderstaande lijst:

FE 85mm f/1.4 G Master (waarde ong. € 2.169,- / £ 1.889,-)
FE 135mm f/1.8 G Master (waarde ong. € 1.835,- / £ 1.600,-)

13. Er worden geen contanten of kredieten verstrekt. Prijzen zijn niet inwisselbaar of overdraagbaar. Mocht de prijs om een of andere reden niet beschikbaar zijn, dan behoudt Sony zich het recht voor om een vervangende prijs van equivalente waarde te verstrekken.

14. De winnaar is volledig en als enige verantwoordelijk voor eventuele belastingaansprakelijkheid in verband met de ontvangst van de prijs/prijzen en, door de prijs te aanvaarden, stemmen de winnaars ermee in Sony te vrijwaren van dergelijke aansprakelijkheid.

15. Begin oktober 2019 wordt met de winnaar contact opgenomen via het Instagram-account @alphauniversebysony.eu en eind oktober 2019 wordt de prijs, zonder kosten voor de winnaar, verzonden. Prijzen worden alleen afgeleverd op adressen in de Kwalificerende landen zoals vermeld onder 2 hiervoor.

16. Aanvaarding van de prijzen houdt in dat de winnaar instemt met het gebruik van de naam, afbeelding en/of gelijkenis van de winnaar door Sony voor redactionele, commerciële en/of promotionele marketing zonder verdere compensatie, uitgezonderd waar dat bij wet verboden is. Er worden, anders dan kennisgeving over de winnaars, geen vragen beantwoord over de inzendingen en de selectie van de winnaars.

17. Door foto's in te zenden voor de Wedstrijd garandeert de deelnemer dat: (1) de foto's volledig voldoen aan de wedstrijdregels en deze algemene voorwaarden; (2) de foto's originele foto's zijn die door de deelnemer zijn genomen met een camera uit de Sony α-serie; (3) de deelnemer beschikt over alle rechten (inclusief auteursrecht) van de foto('s); en (4) de foto's geen inbreuk maken op de rechten van een derde (met inbegrip van het recht op publiciteit, privacy of andere soortgelijke rechten van een persoon) en dat er toestemming is verkregen om de afbeelding van een persoon die op een van de ingediende foto's staat, te gebruiken. De deelnemer erkent dat de indiening van afbeeldingen afkomstig van bronnen van derden (zoals websites of blogs) verboden is en dat het gebruik van dergelijke foto's zonder toestemming inbreuk van het auteursrecht inhoudt.

18. Inzendingen kunnen worden uitgesloten of prijzen kunnen worden ingetrokken wanneer Sony in redelijkheid vaststelt dat de deelnamevereisten, deze algemene voorwaarden of de openbare orde en zedelijkheid zijn overtreden.

19. De deelnemer verleent Sony een onherroepelijke, niet-exclusieve, kosteloze licentie om de ingediende foto's te kopiëren, wijzigen, bewerken, publiceren, reproduceren, distribueren, aan te passen, weer te geven of anderszins te gebruiken (met inbegrip van voor commerciële doeleinden en/of advertentiedoeleinden) in online of gedrukte media, promotiemateriaal in etalages en/of consumentenevenementen in Europa gedurende de periode die loopt van deelname aan de wedstrijd tot 31 augustus 2021 (met inbegrip van het recht tot sublicentie aan andere bedrijven in de Sony Group). De deelnemer erkent en stemt er in het bijzonder mee in dat ingediende foto's kunnen worden gepubliceerd op websites en social-media-accounts van de Sony Group en dat Sony de foto's kan bewerken of wijzigen (zoals de foto bijsnijden of grafische effecten, audio- of geluidseffecten toevoegen). De deelnemer garandeert dat hij/zij beschikt over de rechten die nodig zijn om de in deze bepaling vermelde licentie te verlenen.

20. Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of de publicatie van ingediende foto's en de deelnemer is als enige en voor eigen rekening aansprakelijk voor de beslechting van eventuele geschillen met derden in verband met de door hem/haar ingediende foto's. De deelnemer stemt ermee in Sony, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers te vrijwaren tegen eventuele vorderingen, schade, verlies, kosten of uitgaven van welke soort dan ook die ontstaan in verband met zijn/haar deelname aan deze Wedstrijd, met inbegrip van het gebruik door Sony van ingediende foto's en de aanvaarding van de prijzen door de deelnemer.

21. Sony verstrekt geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot deze Wedstrijd of de prijzen, anders dan zoals uitdrukkelijk is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Sony is niet aansprakelijk voor eventuele technische fouten of fouten op het Instagram-platform die ervoor kunnen zorgen dat een deelnemer niet kan deelnemen aan de Wedstrijd of dat een deelnemer directe berichten niet kan ontvangen of versturen. Sony tracht hierbij niet de aansprakelijkheid uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel dat voortvloeit uit haar eigen nalatigheid.

22. De persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt overeenkomstig het privacybeleid van Sony dat beschikbaar is op