Sony wil kleinere productievoetafdruk

Met het oog op het milieu heeft Sony in Japan en de rest van de wereld stappen ondernomen ten aanzien van de manier waarop onze producten functioneren én de vele manieren waarop ze worden geproduceerd.

Fabrieksinstallaties met oog voor het milieu

Sony streeft naar een kleinere ecologische voetafdruk, te beginnen waar onze producten worden gemaakt. De productie van CMOS-beeldsensoren vereist bijvoorbeeld extreem nauwkeurig gekoelde cleanrooms. We hebben stappen ondernomen om ons ervan te verzekeren dat de cleanrooms energiezuinig zijn, terwijl de hoge kwaliteitsniveaus onveranderd blijven in de werkruimten waar een van onze meest geavanceerde producten wordt vervaardigd.

CMOS-beeldsensoren gemaakt in nieuwe energiezuinige cleanrooms
CMOS-beeldsensoren gemaakt in nieuwe energiezuinige cleanrooms

Energie besparen in cleanrooms voor nauwkeurige productie

CMOS-beeldsensoren zijn de elektronische ogen van smartphones en digitale camera's. Elke Xperia™ en talloze andere apparaten hebben er een. De nieuwste halfgeleiders, zoals CMOS-beeldsensoren, kunnen niet worden gemaakt zonder cleanroom en het kost veel energie om de vereiste temperatuur, vochtigheidsgraad en hygiëne in stand te houden.

Iedereen draagt bij aan milieubeheer

Fabrieksmedewerkers ondersteunen bij innovatief milieubeheer op werkvloer

Om de condities in de cleanroom op het hoge niveau te houden dat is vereist voor de vervaardiging van halfgeleiders, is de ervaring en kennis van belanghebbenden binnen het bedrijf cruciaal. Die vormen de basis van maatregelen die moeten zorgen voor minder milieuschade, terwijl de vereiste cleanroomnormen voor hoge productiekwaliteit en -cijfers intact blijven.

Iedereen draagt bij aan milieubeheer

Casus 1: Fabriek in Nagasaki

Afvalwarmte efficiënt benutten
Meer doen met de energie die we al hebben

Overtollige warmte recyclen om het totale energieverbruik te beperken

We hebben ons gericht op het klimaatbeheersingssysteem van Nagasaki Technology Center om energie te besparen. Bij de productie van halfgeleiders is het van belang dat de temperatuur en de luchtvochtigheid in de cleanroom binnen een bepaald bereik blijven. Hiertoe wordt de temperatuur van de lucht die van buiten naar binnenkomt, aangepast door middel van koeling of verwarming.

De energie voor de stoomverwarming van deze installatie werd voorheen opgewekt met fossiele brandstoffen. Door nu gebruik te maken van de hitte die door de productieapparatuur wordt gegenereerd, werken we ongeveer 2,1x energiezuiniger.

[1] Luchtstroom van klimaatbeheersingssysteem [2] Koelapparatuur [3] Boiler [4] Halfgeleiderfabriek

Voor

In het vorige systeem zorgde een boiler voor lucht die werd gemengd met gekoelde lucht om de temperatuur in de cleanroom nauwkeurig te beheersen. Omwille van een constante temperatuur moest de apparatuur in de cleanroom worden gekoeld met koele lucht, die naar buiten werd afgevoerd als afvalwarmte. Warmte-energie afkomstig van apparatuur werd niet productief benut.

Na

In het nieuwe systeem vervangt de afvalwarmte van de apparatuur in de cleanroom de stoom die door de boiler werd gegenereerd voor temperatuurbeheersing. Door de energiekring te sluiten, hergebruiken we afvalwarmte voor in de fabriek, en reduceren we CO2-uitstoot en het verbruik van fossiele brandstoffen.

Aandacht voor energiezuinigheid en CO2-uitstoot

[1] per jaar

Aandacht voor energiezuinigheid en CO2-uitstoot

Het nieuwe systeem levert twee belangrijke voordelen op voor het milieu: meer totale energiezuinigheid doordat afvalwarmte een nieuwe bestemming krijgt en minder CO2-uitstoot door gereduceerd gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot is met ongeveer 52% verlaagd — van de circa 9300 ton van het vorige systeem tot circa 4400 ton.

Productie kon niet lijden onder de energiebesparende acties

Shinnosuke Baba

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
Facility Division

Shinnosuke Baba

Nagasaki Technology Center produceert voornamelijk halfgeleidende CMOS-beeldsensoren voor camera's in smartphones. Om wereldwijd hoogwaardige consumentenproducten te kunnen leveren, werkt de Facility Division dag en nacht, zodat de energie voor de hele productie-infrastructuur stabiel is en efficiënt wordt gebruikt.

We hebben onszelf uitgedaagd met de vraag "Hoeveel afvalwarmte van de fabriek kunnen we hergebruiken?" Het nieuwe systeem vangt een substantiële hoeveelheid afvalwarmte van onze productieapparatuur en energievoorzieningen af en hergebruikt deze. Zo werken we op basis van ervaring en gegevensanalyse aan betere warmteregulering en zetten we energiebesparende maatregelen in zonder dat de productie hieronder lijdt. We willen mensen dit graag horen kwalificeren als 'stilletjes zuinig'!

Casus 2: SDT Thailand

Behoefte aan klimaatbeheersing verkleinen
Slimmere, meer doelgerichte klimaatbeheersing

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) houdt zich bezig met de montage en verscheping van halfgeleiders. Door luchtstromen opnieuw te reguleren aan de hand van 'gedeeltelijke klimaatbeheersing' en hogere koelwatertemperaturen wordt er veel minder energie gebruikt in de cleanrooms.

[1] Klimaatbeheersingssysteem [2] Gekoelde lucht [3] Verwarmde lucht [4] Fabriek

Voor

Krachtige ventilatoren bliezen gekoelde lucht vanaf het plafond om de hele ruimte en de apparatuur koel te houden, terwijl afvalwarmte werd weggezogen via luchtgaten in de vloer.

Na

Het nieuwe systeem gebruikt natuurlijke convectie: de gekoelde lucht komt binnen op vloerhoogte, waar de hittegenererende apparatuur zich bevindt. Warme lucht stijgt dan van nature naar het plafond om te worden gerecycled en neemt stofdeeltjes mee.

Goed voor energiebesparing én voor Sony

Luchtstromen optimaliseren voor meer efficiëntie

Met het nieuwe systeem is de CO2-uitstoot met circa 67% gezakt ten opzichte van het vorige systeem, van circa 4000 ton naar circa 1300 ton. De nieuwe HVAC-units zorgen voor efficiëntere luchtstromen door de lucht naar de productieapparatuur te richten. Met deze strategie wordt ongewenst stof naar het plafond verplaatst, weg van productiegebieden.

Goed voor energiebesparing én voor Sony

[1] per jaar

Hirotoshi Kikuchi
Een ideale balans tussen energie en prestatie simuleren

Hirotoshi Kikuchi

Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd
CWS-Asia Pacific

Energiebeheer betekent voor de fabriek dat er voortdurend wordt gezocht naar manieren om de productiekwaliteit te behouden, minder energie te verbruiken en tegelijkertijd minder schade aan het milieu te veroorzaken. Ons doel om een klimaatbeheersingssysteem op basis van natuurlijke luchtconvectie te ontwikkelen vergde meerdere simulatierondes en gegevensanalyses. Omdat dit systeem veel verschilt van conventionele klimaatbeheersingssystemen, hadden we ook de hulp nodig van de mannen en vrouwen op de productiewerkvloer om na te gaan of er geen nadelige gevolgen waren voor hun werkomgeving.

Dit systeem is ook geïnstalleerd in de Xperia™-assemblagefabriek in Thailand (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd). Andere fabrieken in Azië staan in de planning voor vernieuwing van hun energieapparatuur in de nabije toekomst en het streven is dat onze energiebesparende maatregelen gelijke tred houden met deze vernieuwing. We hopen nog meer energie te kunnen besparen en wereldwijd producten van Sony te blijven leveren vanuit fabrieken die oog hebben voor het milieu.

GERELATEERDE PRODUCTEN

Mobiele apparaten, tablets en smart-apparaten
Mobiele apparaten, accessoires en smart-apparaten

Meer informatie over technologie van Sony

Projectoren voor de volgende generatie
Projectoren voor de volgende generatie
Oplossingen om iedereen toegang te geven tot stroom
Oplossingen om iedereen toegang te geven tot stroom
Boordevol slimme ideeën
Boordevol slimme ideeën