Oplossingen om iedereen toegang te geven tot stroom

Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) streeft naar het vinden van innovatieve manieren om elektriciteit te bieden van hernieuwbare energiebronnen en zo gemeenschappen over de hele wereld te helpen.

Wat zijn open energiesystemen?

De vraag naar hernieuwbare energie groeit. Onconventionele open energiesystemen beheren elektriciteit in gemeenschappen automatisch, gebaseerd op de vraag vanuit afzonderlijke gebouwen en de fluctuerende productiesnelheid van hernieuwbare energiebronnen.

Conventionele elektriciteitssystemen
Conventionele elektriciteitssystemen
Open energiesystemen
Open energiesystemen

Door de gemeenschap beheerde elektriciteit

Gewoonlijk wordt elektriciteit centraal gegenereerd en vervolgens via hoogspanningsleidingen over lange afstanden gedistribueerd naar bedrijven en woningen. Open energiesystemen (OES) bevatten een gedecentraliseerd stroomdistributie- en opslagnetwerk voor hernieuwbare energiebronnen. De elektriciteit wordt gedeeld onder de lokale gebruikers in het netwerk.

Hernieuwbare energie effectief delen onder gebruikers
Hernieuwbare energie effectief delen onder gebruikers

Lokaal gegenereerde hernieuwbare energie, bedoeld voor woningen en bedrijven, is mogelijk via rechtstreekse, efficiënte onderlinge energiedistributie. In het open energiesysteem wordt de gelijkstroom gegenereerd door zonnepanelen, opgeslagen in accu's en gedeeld met gebruikers door het onderlinge distributiemechanisme.

Energiesystemen onafhankelijker en betrouwbaarder maken

Een open energiesysteem vergroot de mogelijkheden van hernieuwbare-energieproductie doordat het niet afhankelijk is van een conventioneel elektriciteitsnetwerk. Het is dan ook bijzonder waardevol op locaties die geen toegang hebben tot een betrouwbaar energiedistributienetwerk of vaak te kampen hebben met stroomuitval.

Energiesystemen onafhankelijker en betrouwbaarder maken
Een nieuw, op gelijkstroom gebaseerd open energiesysteem

Bij het Graduate-programma van de Okinawa Institute of Science and Technology beschikken de faculteitswoningen over een open energiesysteem dat op gelijkstroom is gebaseerd. Sony CSL maakt sinds december 2014 gebruik van autonome elektriciteitsuitwisseling.

Yoshiichi Tokuda
Elektriciteit voor iedereen beschikbaar maken

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe duurzame energiesystemen, bekend als open energiesystemen ofwel OES, begon in 2010 met een project waarbij mensen zonder elektriciteit het WK voetbal konden kijken dankzij openbare vertoningen. Dankzij zonne-energie konden meer dan 10 afgelegen gemeenschappen in noordelijk Ghana wedstrijden van de 2010 FIFA World Cup South Africa™ kijken.
We zetten de ontwikkeling voort, momenteel in Okinawa, van een op gelijkstroom gebaseerde technologie voor autonome elektriciteituitwisseling. Met deze technologie kan de door lokale hernieuwbare bronnen opgewekte elektriciteit efficiënt gebruikt en gedistribueerd worden in regio's zonder grote energiecentrales of zelfs zonder elektriciteitsdistributienetwerken.
"Elektriciteit voor iedereen beschikbaar maken met hernieuwbare energie uit duurzame energiesystemen" is iets wat Sony CSL in de toekomst hoopt te realiseren.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

We zijn toegewijd aan het algemeen goed en willen de voordelen van ons onderzoek gebruiken om mensen over de hele wereld te helpen. Sony CSL is gemotiveerd om technologieën en bedrijfsvoering zo te ontwikkelen dat we allemaal een stralende toekomst hebben.

Sony CSL

Meer informatie over technologie van Sony