Het geluid uit de rechterunit van de WF-SP700N-oortelefoon valt weg

Vanwege de eigenschappen van de headset krijgt de transmissie tussen de speler en de linkerunit van de headset voorrang, waardoor het geluid uit de rechterunit van de headset kan wegvallen.

OPMERKING: Als u deze unit voor telefoongesprekken gebruikt, hoort u de stem alleen uit de linkerunit van de headset.

Controleer het volgende en probeer de toepasselijke oplossingen:

Geluid valt weg uit de rechterunit van de headset

In een omgeving met Wi-Fi, magnetrons, draadloze telefoons of andere apparaten die radiogolven uitzenden in de 2,4GHz-band kan dit probleem worden opgelost door de headset in te stellen op 'Priority on Stable Connection' (Stabiele verbinding heeft prioriteit).

OPMERKING: gebruik bij iPhones, iPads of andere met de Bluetooth AAC-codec compatibele apparaten altijd de modus 'Priority on Sound Quality' (Geluidskwaliteit heeft prioriteit).

Stel de modus voor de geluidskwaliteit in op 'Priority on stable connection' (Stabiele verbinding heeft prioriteit):

Voor smartphones:

Als u een smartphone gebruikt, stelt u de modus in met de speciale Headphones Connect-app.

  

1. Installeer de Headphones Connect-app met Google Play.

  

2. Sluit de headset aan op uw smartphone en start Headphones Connect om de instellingen te wijzigen

Voor Walkman-apparaten:

1. Selecteer Settings (Instellingen).

2. Selecteer 'Bluetooth/Audio device connection settings' (Verbindingsinstellingen Bluetooth-/audio-apparaat)

3. Selecteer 'Wireless playback quality' (Draadloos afspelen-kwaliteit)

4. Stel de Priority (Prioriteit) in op 'SBC connection' (SBC-verbinding).

5. Maak opnieuw verbinding met de headset

Er komt geen geluid uit de rechterunit van de headset

1. Start de headset opnieuw en sluit deze aan op de speler.

2. Schakel de stroom UIT.

Een afbeelding van de linkerunit van de WF-1000X

Houd de knop op de linkerunit van de headset ingedrukt tot het blauwe lampje gaat knipperen (ca. 2 s). De rechterunit wordt dan ook uitgeschakeld. Beide units worden ook uitgeschakeld als u ze in het oplaaddoosje plaatst

  

3. Schakel de stroom IN.

Een afbeelding van de linker- en rechterunits van de WF-1000X

Houd de knoppen op de linker- en rechterunit ingedrukt tot de blauwe lampjes gaan knipperen (ca. 2 s).

4. Sluit de headset op de speler aan en controleer of u geluid hoort.