Artikel-ID : 00198893 / Laatst gewijzigd : 27-06-2018

Wat is een RAW-bestand?

  'RAW' betekent 'rauw' zoals in 'rauwe groenten', en is geen afkorting zoals JPEG (Joint Photographic Experts Group).
  Met digitale camera's kan doorgaans digitale verwerking worden toegepast op de uitgangssignalen van de beeldsensor en kunnen JPEG-afbeeldingen worden gemaakt. RAW is een gegevensindeling waarvan fotografen de verwerkingsparameters naar believen kunnen aanpassen.

  OPMERKING: RAW-gegevens die zijn gemaakt met camera's van Sony, worden opgeslagen met de extensie ARW.

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/idc/intro/raw.html

  Afbeelding

  Veelgestelde vragen over RAW-bestanden

  Basisinformatie

  Informatie over toepassingen