Artikel-ID : 00198893 / Laatst gewijzigd : 30-03-2021Afdrukken

Wat is een RAW-bestand?

  'RAW' heeft dezelfde betekenis als 'rauw', zoals in 'rauwe groenten', en is geen afkorting als JPEG (Joint Photographic Experts Group).
  Digitale camera's verwerken doorgaans digitale signalen naar de uitgangssignalen van de beeldsensor en maken JPEG-afbeeldingen. RAW is een gegevensindeling waarvan fotografen de verwerkingsparameters naar believen kunnen aanpassen.

  OPMERKING: RAW-gegevens die zijn gemaakt met camera's van Sony, worden opgeslagen met de extensie ARW.

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/idc/intro/raw.html


  Veelgestelde vragen over RAW-bestanden

  Basisinformatie

  Informatie over toepassingen

  Imaging Edge Desktop (opvolger van Image Data Converter)
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/