Artikel-ID : 00170430 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

Het SteadyShot-lampje knippert en er wordt een foutpictogram in de vorm van een hand weergegeven.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Als er een fout optreedt met de SteadyShot-functie, kan het SteadyShot-lampje knipperen en wordt op het lcd-scherm of de zoeker het volgende pictogram weergegeven:

Afbeelding

Voer de onderstaande stappen uit om dit probleem op te lossen.

  1. Schakel de camera uit.
  2. Verwijder de batterij.
  3. Zorg dat de camera 1 minuut lang geen stroom heeft.
  4. Plaats de batterij terug.
  5. Zet de camera aan.

De bovenstaande stappen zouden uw probleem moeten oplossen. Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.