Artikel-ID : 00108007 / Laatst gewijzigd : 30-03-2021Afdrukken

Foto's maken van bliksem

  WAARSCHUWING: Er bestaat een risico op persoonlijk letsel. Blikseminslag kan zeer gevaarlijk zijn. Neem voor uw eigen veiligheid altijd foto's op een veilige afstand en sta niet in de buurt van voorwerpen zoals radioantennes, hoogspanningslijnen, hoge bomen, stilstaand water of metalen voorwerpen (vlaggenmasten, lichtmasten, enzovoort) die bliksem kunnen aantrekken. Vermijd hoog terrein.

  Foto's maken van bliksem is niet alleen een kwestie van op het juiste moment op de juiste plaats zijn. U hebt ook een statief, een geschikte lens en de juiste camera-instellingen nodig. U dient een groothoeklens en erg lange sluitertijden te gebruiken wanneer u bliksem probeert vast te leggen. Omdat lange sluitertijden nodig zijn, moet de camera voor de stabiliteit op een statief worden geplaatst om wazigheid door beweging te voorkomen.

  Volg de onderstaande stappen om uw camera in te stellen op het maken van foto's van bliksem.

  1. Bevestig een groothoeklens op de camerabehuizing.
  2. Plaats de camera op een statief.
  3. Stel de functiekeuzeknop van de camera in op de stand Manual (M, handmatig).
  4. Stel de scherpstelschakelaar op de camera in op Manual Focus (MF, handmatige scherpstelling).
  5. Stel de scherpstelling in op oneindig.
  6. Stel de ISO-waarde in op een lage instelling. Meestal is ISO 100 of ISO 200 afdoende.
  7. Stel het diafragma van de lens in op een kleine instelling. Doorgaans voldoet F8 of F9.
  8. Stel de sluitertijd in op een lange instelling. Probeer snelheden tussen 15 en 30 seconden.

  BELANGRIJK: Bliksem kan het beste worden gefotografeerd in een donkere omgeving. Hoewel bliksem bij daglicht kan worden gefotografeerd, kan de foto overbelicht raken als er te veel licht is. Dit komt door de lange sluitertijden die nodig zijn om bliksem te fotograferen. Wanneer u opnamen maakt bij daglicht dient u mogelijk de ISO- of diafragmawaarde aan te passen totdat u het gewenste resultaat bereikt.

  Nadat u uw camera hebt ingesteld zoals hierboven wordt beschreven, zult u moeten wachten op bliksem. Aangezien het moeilijk te voorspellen is wanneer bliksem inslaat, richt u de camera in de richting waar u verwacht dat het gaar bliksemen en drukt u op de sluiterknop. Indien het bliksemt tijdens de lange belichtingstijd, wordt de bliksem door de lens vastgelegd en opgeslagen.