Artikel-ID : 00108981 / Laatst gewijzigd : 24-02-2022Afdrukken

Zal het herstellen van de fabrieksinstellingen de opgenomen foto's en video's wissen?

    Wanneer RESET (Resetten) wordt uitgevoerd, worden de opgenomen films en foto's niet verwijderd.

    De instellingen van de eenheid worden echter wel teruggezet naar de fabrieksinstellingen.