Artikel-ID : 00135808 / Laatst gewijzigd : 10-05-2022Afdrukken

Beelden verzenden naar een mobiel apparaat door te delen via NFC One-touch

  BELANGRIJK:

  • De NFC-functie van het mobiele apparaat moet zijn ingeschakeld.
  • De slaapstand en de vergrendelfunctie van het mobiele apparaat moeten zijn uitgeschakeld.
  • De nieuwste versie van de toepassing PlayMemories Mobile moet op uw mobiele apparaat zijn geïnstalleerd.
  • Voor films kunt u alleen MP4-films overdragen die zijn opgenomen wanneer de bestandsindeling [File Format] is ingesteld op [MP4].
  • Het (N-teken) zou op het camerascherm moeten worden weergegeven.
  1. Een beeld weergeven op de camera om naar het mobiele apparaat te verzenden.

   OPMERKING: Het is ook mogelijk om meerdere beelden te verzenden. Om dat te doen, volgt u de onderstaande stappen.

   1. Druk op MENU.
   2. Selecteer (draadloos).
   3. Selecteer Send to Smartphone (Naar smartphone verzenden).
   4. Selecteer This Image (Dit beeld) All Images on This Date (Alle beelden op deze datum) of Multiple Images (Meerdere beelden).
   5. Wacht totdat op het scherm wordt bevestigd dat u verbinding kunt maken en verbind vervolgens het mobiele apparaat via NFC.
  2. Houd het mobiele apparaat 1-2 seconden tegen de camera, totdat de toepassing PlayMemories Mobile wordt geopend.
   Houd de apparaten tegen elkaar

   OPMERKING: De positie van het N-teken op de camera verschilt al naargelang het model. Raadpleeg de handleiding die bij het product werd geleverd.

  3. Vervolgens begint de beeldoverdracht.

  OPMERKINGEN:

  • De grootte van het beeld dat naar het mobiele apparaat wordt verzonden, kan worden gewijzigd. Om dat te doen, volgt u de onderstaande stappen.
   • Open de toepassing PlayMemories Mobile op uw mobiele apparaat.
   • Ga naar Settings (Instellingen).
   • Selecteer Copy Image Size (Beeldgrootte van kopieën).
   • Selecteer Original (Origineel), 2M of VGA.
  • De overgedragen beelden worden opgeslagen in de map van PlayMemories Mobile.
  • Sommige beelden worden mogelijk niet weergegeven op het mobiele apparaat, afhankelijk van het opnameformaat.
  • RAW-beelden worden tijdens de overdracht geconverteerd naar JPEG-indeling.
  • Indien de (beeldindex) wordt weergegeven op de camera, is beeldoverdracht met de NFC-functie niet mogelijk.
  • Airplane Mode (Vliegtuigmodus) moet zijn uitgeschakeld op de camera en het mobiele apparaat.
  • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het product werd geleverd voor bestandstypen waarvoor delen via NFC One-touch wordt ondersteund.