Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:
 • HDR-AS100V

Over deze download

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de meest gebruikte versies van Microsoft Windows:
 • Windows(r) Vista* SP2
 • Windows(r) 7 SP1
 • Windows(r) 8
 • Windows(r) 8.1

  Opmerkingen:
  * Starter-versie wordt niet ondersteund.

Computerhardware

De jongste versie van de firmware-update is compatibel met de volgende hardware:
 • Vrije ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer
 • RAM: 512 MB of meer
  Opmerking: Sluit alle andere toepassingssoftware voor u de update van de firmware uitvoert.
 • Stroombron voor de camera
  • Volledig opgeladen batterij NP-BX1
   Opmerking: U mag de update alleen uitvoeren als het batterijpeil overeenkomt met (drie tekens) of meer. We bevelen het gebruik van een volledig geladen batterij aan.
 • Bij uw camera meegeleverde USB-kabel

  Opmerking: De functionaliteit van de update kan niet worden gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden

Belangrijke opmerkingen:

 • Gebruik een volledig geladen accu NP-BX1 terwijl u de firmware-update uitvoert.
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update. Het snelle uitvallen van de stroom zou de camera onbruikbaar kunnen maken.
 • Verwijder de geheugenkaart vooraf uit het toestel.

Zo downloadt u het updateprogramma voor de firmware:

 1. Zorg dat u aangemeld bent als gebruiker met beheerdersrechten.
 2. Lees de afstandsverklaring onderaan de pagina en aanvaard de algemene voorwaarden door op het selectievakje te klikken. Klik dan op de knop Download.
 3. De download van het bestand [Update_HDRAS100VV200.exe] zal beginnen.
 4. Sla het bestand op het Bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

  Voor gebruikers van Windows 8:

  Met de standaardinstellingen van Internet Explorer zal het updatebestand worden opgeslagen in de map [Downloads]. Klik in het startscherm op de tegel [Bureaublad] en zoek met Verkenner het downloadbestand in de map [Downloads].

Installeren

Nadat het bestand is gedownload, bent u klaar om de firmware-update Ver.2.00 voor HDR-AS100V te installeren.

Stap 1: Start de Firmware Updater

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_HDRAS100VV200.exe] om het updateprogramma te starten.


  Het venster Firmware Updater wordt weergegeven.

 3. Verwijder de geheugenkaart vooraf uit het toestel. Sluit de camera met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer.
  Opmerking: USB Mode (USB-modus) verschijnt op het LCD-scherm van de camera.

  Als de computer de camera niet kan vinden, toont het computerscherm "Could not find the camera for this update" (kon de camera voor deze update niet vinden). Probeer dan het volgende.
  - Verwijder de USB-kabel en sluit hem opnieuw aan.
  - Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere terminals. Het is mogelijk dat u computer achteraan USB-poorten heeft.


  Wanneer de camera met de USB-kabel op de computer wordt aangesloten, kan op het computerscherm een melding verschijnen die aanraadt de computer te herstarten. Verwijder dan de batterij uit de camera, herstart de computer en volg de procedures vanaf "2. Start het updateprogramma".
 4. Controleer of het pictogram "Hardware veilig verwijderen" in het systeemvak in de hoek rechts onder van het computerscherm verschijnt.
 5. Klik dan op Next (Volgende) in het venster Firmware Updater. In het venster Firmware Updater verschijntFiguur 1 . Op het LCD-scherm van de camera verschijnt Figuur 2 .

  Opmerking: U mag de camera nu niet meer uitschakelen tot de firmware-update voltooid is.

  Figuur 1Figuur 2

 6. Bevestig de schermen van Figuren 1 en 2 en klik op Next (Volgende). De huidige versie en de versie na de update verschijnen links onder op het scherm. (Figuur 3)
 7. Controleer of de Current Version (huidige versie) Ver.1.00 is, en klik op Next (Volgende).
  Wanneer het scherm van Figuur 4verschijnt, is de update niet nodig. Volg de instructie van het bericht: stop de USB-verbinding en klik op Finish (Beëindigen). Schakel de camera uit, verwijder de batterij, plaats de batterij terug en schakel de camera in.

  Figuur 3: De update is vereist.

  Figuur 4: De update is niet vereist.

 8. Klik op het pictogram "Hardware veilig verwijderen" in het systeemvak in de hoek rechts onder van het computerscherm om de USB-verbinding te verbreken, volgens de instructie van Figuur 5.
  Opmerking: Verwijder de USB-kabel niet nadat u de USB-verbinding op de computer hebt verbroken.
  Figuur 5

 9. Druk op de knop [ENTER] om de camera te resetten.

  Opmerking: Het scherm wordt uitgeschakeld wanneer u op de knop [ENTER] drukt. Ga verder met de volgende stap.
 10. Klik op Next (Volgende) op het venster Firmware Updater (Figuur 5).
 11. Na de reset wordt de verbinding met de camera geverifieerd en verschijnt het scherm van Figuur 6 .
 12. Klik op Run (Start) om de update te starten. Tijdens de update, die ongeveer 10 minuten duurt, ziet u een voortgangsbalk.
  Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
  Figuur 6

 13. Wanneer de update voltooid is, verschijnt het scherm van Figuur 7 . Klik op Finish (Beëindigen) en maak de USB-kabel los.
  Figuur 7

 14. Schakel de camera uit, verwijder de batterij, plaats de batterij terug en schakel de camera weer in.

  Opmerking: Om de functie Live Streaming te gebruiken, moet je de bijkomende pc-software "Network Setting Tool" downloaden om de instellingen op de camera invoeren. Raadpleeg voor details "Streaming videos on USTREAM" (Video's op USTREAM streamen) http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/download/apps/nst/win/nl.html.

Stap 2: Controleer of de firmwareversie van uw camera Ver.2.00 is.

 1. Druk op de knop NEXT om [LIVE] weer te geven. Als [LIVE] verschijnt, is de firmwareversie Ver.2.00.