Artikel-ID : 00168060 / Laatst gewijzigd : 17-07-2017

De Action Cam wordt niet ingeschakeld

  Controleer of de batterijen probleemloos kunnen worden opgeladen en of de camera wordt ingeschakeld.

  1. Plaats de batterijen en schakel de camera uit.
   OPMERKING: Opladen is niet mogelijk wanneer de camera is ingeschakeld.
  2. Open de dop van de connector van de camera en sluit de micro-USB-kabel (meegeleverd) aan op de camera.
  3. Steek het andere uiteinde van de micro-USB-kabel in de pc.
  4. Controleer of het CHG-lampje (Opladen) van de camera oranje brandt. Het opladen is voltooid wanneer het lampje uitgaat (volledig opgeladen).

   De onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden.

    Afbeelding    Afbeelding
    FDR-X1000V     HDR-AS200V

   [A]:
   Dop van de connector
   [B]: Micro-USB-kabel
   [C]: REC/toegang/CHG-lampje (Opladen)

   OPMERKING: Als het CHG-lampje (Opladen) knippert tijdens het opladen, controleert u het volgende.
   • De batterijen zijn mogelijk niet juist in de camera geplaatst. Verwijder de batterijen uit de camera en plaats ze terug in de juiste richting.
   • De temperatuur van de batterijen kan te hoog of te laag zijn. Verwijder de batterijen uit de camera, wacht tot ze weer de normale temperatuur hebben en plaats ze opnieuw.
   • De batterijen kunnen beschadigd zijn.
  Als het probleem niet is verholpen, zelfs niet na het opladen, is er mogelijk een probleem met de batterijen.
  Probeer het met andere batterijen, als u die hebt, en controleer of het probleem is verholpen.

  Als het probleem nog niet is opgelost, moet het product mogelijk worden gerepareerd.