Artikel-ID : 00085256 / Laatst gewijzigd : 24-10-2019

De lade van de Blu-ray Disc-speler gaat niet open of werpt de disc niet uit.

   Dit kan gebeuren als de disc beschadigd is of als de disc niet juist in de Blu-ray Disc-speler is geplaatst. Voer de volgende stappen uit om de disclade te openen en de disc uit te werpen.

     1. Schakel de Blu-ray-speler uit.
     2. Verwijder het stroomsnoer.
       3. Laat de discspeler 30 seconden uitgeschakeld zonder stroom.
     4. Houd de knop OPEN/CLOSE op het voorpaneel of de bovenkant van de discspeler ingedrukt terwijl je het stroomsnoer weer aansluit.
  Open/Close

  OPMERKING: Bij sommige modellen Blu-ray Disc Home Theater moet je de knoppen OPEN/CLOSE en PLAY tegelijk ingedrukt houden terwijl je het stroomsnoer aansluit. Het is mogelijk dat je bij deze stap hulp van iemand anders nodig hebt.

     5. Houd na het aansluiten van het stroomsnoer de knop "OPEN/CLOSE" ingedrukt tot de lade opengaat.
     6. Verwijder de schijf en laat de knop OPEN/CLOSE los.
     7. Na het verwijderen van de disc maak je het stroomsnoer los en plaats je het terug om de speler te kunnen gebruiken.

  Als dit het probleem niet oplost, kan reparatie nodig zijn.