Artikel-ID : 00167847 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017

Apparaatbeheer openen

    1. Klik eerst op de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm.
    2. Klik in het Configuratiescherm op Systeem en onderhoud.

      OPMERKING: Als u om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd of als een Gebruikersaccountbeheer-aanwijzing wordt weergegeven, typt u het desbetreffende wachtwoord of klikt u op Doorgaan.

    3. Klik in het venster Systeem en onderhoud op Apparaatbeheer.