Artikel-ID : 00078273 / Laatst gewijzigd : 04-09-2023Afdrukken

Een draadloze flitser instellen en gebruiken.

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten en/of besturingssystemen. Controleer de sectie Relevante producten en categorieën in dit artikel voordat u deze stappen uitvoert.

  Er zijn twee manieren om opnamen te maken met een draadloze flitser: draadloze radiobediening en optisch draadloos.
  U bedient de ontvanger en de flitser op afstand als volgt:

  • In geval van draadloze radiobediening bepaalt de combinatie van de afstandsbediening en de ontvanger de opnamen.
  • In geval van optische draadloze opnamen bepaalt de combinatie van de controller en de flitser op afstand de opnamen.

  • HVL-F60RM/F45RM-flitser
   Compatibel met zowel opnamen via draadloze radiobediening van de flitser als opnamen via optische draadloze bediening van de flitser
  • Andere flitsers
   Compatibel met optische draadloze bediening van de flitser
   OPMERKING: U hebt de FA-WRC1M draadloze radiobediening en de FA-WRR1 draadloze radio-ontvanger nodig voor draadloze radiobediening als u opnamen maakt met een flitser die geen ondersteuning biedt voor draadloze radiobediening.
   Meer informatie over de compatibiliteit van flitseraccessoires is te vinden op de http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/>-website.


  Raadpleeg de volgende pagina om te zien welke van de methoden beschikbaar is met uw flitser.

   


   Draadloze flitser instellen op draadloze radiocommunicatie

   Raadpleeg ook de onderstaande website voor informatie over het instellen van draadloze radiobediening van flitsers.

   https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/acc/flash/en/radio/index.html

    

   Draadloze flitser instellen op optische draadloze communicatie

   1. Sluit de externe flitser die u draadloos wilt gebruiken aan op de flitseraccessoireschoen op de camera.
   2. Zet de camera aan.
   3. Stel de camera in op een van de volgende modi:
    • Programma (P)
    • Diafragmaprioriteit (A)
    • Sluiterprioriteit (S)
    • Handmatig (M)
   4. Schakel de externe flitser in.
   5. Stel de camera in op de draadloze flitsstand. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor meer informatie over de bedieningsmethode. 
    OPMERKING: Als de ingebouwde flitser van de camera compatibel is met de optische draadloze modus, vindt, afhankelijk van het model, het volgende plaats als u de flitsermodus van de camera instelt op draadloos (WL).
    • De flitser van de camera verandert van een lichtbron in een controller.
    • De lichtsterkte van de flitser van de camera wordt zodanig gereduceerd dat deze geen enkele invloed op de belichting heeft.
    • De externe flitser wordt automatisch ingesteld op de draadloze modus en in het scherm flitserinformatie wordt WL weergegeven.
   6. De flitser op afstand instellen:
    Als de ingebouwde flitser van de camera compatibel is met de optische draadloze modus, stelt u de externe flitser in op bediening op afstand. Als de ingebouwde flitser van de camera niet compatibel is met de optische draadloze modus of als de flitser niet is ingebouwd in de camera, bereidt u twee of meer flitsers voor en stelt u de externe flitser in op bediening op afstand.
   7. Verwijder de externe flitser van de camera.
    • Als u een externe flitser toevoegt, dient u elke extra flitser handmatig af te stemmen op de configuratie van de eerste flitser.
    • Stel elke aanvullende flitser in op de RMT-modus (bediening op afstand).
    • De aanvullende flitsers moeten zijn ingesteld op gebruik van hetzelfde kanaal, zoals CH1, CH2, CH3 of CH4.
   8. De regelende flitser instellen:
    • Voor een α-camera (alfa) met A-bevestiging en een ingebouwde flitser
     Klap de ingebouwde flitser uit.
     Illustratie van de locatie van de ingebouwde flitser (A) en de externe flitser (B)
     1. Ingebouwde flitser (CTRL)
     2. Flitser op afstand (RMT)

       
    • Voor andere compatibele camera's
    1. De regelende flitser instellen
    2. Sluit een externe flitser aan op de flitseraccessoireschoen.
     Illustratie van de regelende flitser (A) en de flitser op afstand (B)
     1. Regelende flitser (CTRL)
     2. Flitser op afstand (RMT)
       
   9. Stel de juiste belichtingsinstellingen in op de camera.
   10. Maak een foto.

   OPMERKINGEN:

   • De flitser op de camera activeert de externe flitser wanneer de foto wordt gemaakt.
   • ADI-flitsmeting wordt geannuleerd en de P-TTL-flitsmeting wordt automatisch gebruikt in de draadloze flitsstand.
   • Als u de flitser moet monteren, gebruikt u de statiefbevestiging van een kwart inch met de meegeleverde ministandaard. Gebruik geen ADP-MAA-schoenadapter, aangezien deze draadloze bediening van de flitser kan verhinderen.
   • Raadpleeg de onderstaande website voor meer informatie over het instellen van draadloze flitsers.
    https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/acc/flash/en/wireless/setup.html
   • Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.