Artikel-ID : 00144855 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020

Hoe breng ik video's en foto's over naar een computer met het besturingssysteem Windows 7?

  OPMERKING: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  Zet de computer aan.

  1. Als u de PMB-software (Picture Motion Browser) nog niet hebt geïnstalleerd, installeert u de software nu vanaf de meegeleverde cd op de computer.

   BELANGRIJK: De PMB-software op de meegeleverde cd is nodig om de MP4-videobestanden af te spelen die met de camera zijn opgenomen.

  2. Zet de camera aan.
  3. Controleer of de instelling USB Connect (USB-verbinding) is ingesteld op Mass Storage (Massaopslag).
  4. Controleer of de opnamemedia in de camera is geplaatst.

   OPMERKING: Als de video of foto's die u wilt kopiëren zich in het interne geheugen van de camera bevinden, kunt u deze stap overslaan.

  5. Sluit de USB-kabel aan op de camera.
  6. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de computer.

   OPMERKINGEN:

   • Als de USB-stuurprogramma's voor de camera nog niet zijn geïnstalleerd, worden deze nu door het besturingssysteem geïnstalleerd.
   • Op het computerscherm verschijnt het venster PMBPORTABLE.
   • Er kunnen meerdere vensters Removable Disk (Verwisselbare schijf) worden geopend. Deze vensters kunt u sluiten.
  7. Klik in het venster PMBPORTABLE onder Install or run program (Programma installeren of uitvoeren) op PMB Portable.
  8. Klik in het venster PMB Portable op het pictogram Import media files from the camera to Picture Motion Browser on the computer (Mediabestanden van de camera in Picture Motion Browser op de computer importeren).
  9. Klik in het venster Import Media Files (Mediabestanden importeren) naast Drive (Station) op de pijltjestoets omlaag en selecteer het juiste station dat de camera vertegenwoordigt: Memory Stick (Geheugenstick) of Removable Disc (Verwisselbare schijf).

   BELANGRIJK: U mag PMBPORTABLE niet selecteren. Dit is een apart station in de camera dat alleen wordt gebruikt om de ingebouwde PMB Portable-software op te slaan die wordt gebruikt om video's en foto's over te brengen.

  10. Klik op de knop IMPORT (Importeren).

   OPMERKING: Als een bericht verschijnt met de melding No new media files were found (Er zijn geen nieuwe mediabestanden gevonden), hebt u bij stap 10 misschien het verkeerde station gekozen. Klik op de knop OK en ontkoppel de USB-kabel van de computer. Herhaal vervolgens de stappen 7 tot en met 11, maar selecteer nu een ander station bij stap 10.

  11. Klik in het venster PMB op de knop OK.
  12. Klik in het venster PMB Content Analyzer (PMB-inhoud analyseren) op de knop Exit (Afsluiten) nadat de video en foto's door de software zijn geanalyseerd.