Artikel-ID : 00162720 / Laatst gewijzigd : 26-06-2022Afdrukken

De computer herkent de USB-verbinding van een digitale camera van Sony niet.

  Lees dit artikel als de volgende problemen optreden.

  • Er wordt een bevestigingsbericht voor de verbindingsoptie weergegeven op de monitor van de camera.
  • De verwisselbare schijf van de camera wordt niet weergegeven onder Computer in Windows.
  • Het pictogram NONAME of Naamloos wordt niet weergegeven op het bureaublad in Mac.

   

  Volg de onderstaande stappen om te achterhalen waarom de computer de USB-verbinding van een digitale camera van Sony niet herkent.

  1. Controleer de USB-kabel.
   Als u een USB-kabel gebruikt, zorg dan dat u de kabel gebruikt die bij de camera is geleverd. Andere kabels, die niet van Sony zijn, zijn vaak wel geschikt voor het opladen van de camera, maar niet altijd voor het importeren van opnamen.
   Afhankelijk van het model staat er Sony Corp. op de meegeleverde kabel afgedrukt.

   OPMERKINGEN:
   • Sony kan de werking van USB-kabels van andere fabrikanten niet garanderen. Als u genoodzaakt bent een USB-kabel van een andere fabrikant te gebruiken, bijvoorbeeld omdat u de met de camera meegeleverde kabel bent kwijtgeraakt, gebruik dan een USB-standaard-compatibele kabel met USB 2.0 of hoger en mogelijkheid tot gegevensoverdracht. 
   • Wees u ervan bewust dat sommige kabels de camera alleen kunnen opladen en geen gegevensoverdracht ondersteunen.
   • Als uw camera is voorzien van een USB type-C-aansluiting, kunt u gegevens sneller overdragen met behulp van een USB 3.1-compatibele USB type-C-kabel.
   •  Gebruik een USB-conversieadapter die compatibel is met de USB-standaard en die u in de winkel kunt kopen, als uw computer alleen is voorzien van een USB type-C-poort.

     
  2. Bevestig de camera-instellingen.

   Stel de USB-aansluiting en USB-LUN-instelling als volgt in:

   OPMERKING: Afhankelijk van het model kan de weergegeven inhoud of instellingsmethode afwijken. Raadpleeg de handleiding van het model voor meer informatie.
   • USB Connection](USB-verbinding)
    MENU -> (Setup) -> USB Connection (USB-verbinding)-> Mass Storage (Massa-opslag)
   • USB LUN Setting](USB LUN-instelling)
    MENU ->  (Setup) -> USB LUN Setting (USB LUN-instelling) -> Multi

    OPMERKINGEN:
    • Het kan zijn dat uw computer Multi niet ondersteunt. Wijzig de parameter in Single (Enkel) als de verbinding niet tot stand is gekomen.
    • Als u Single (Enkel) selecteert onder USB LUN Setting (USB-LUN-instelling) op een camera die twee geheugenkaartsleuven heeft, kan het, afhankelijk van het model, voorkomen dat gegevens alleen van een geheugenkaart in sleuf 1 kunnen worden geïmporteerd.
   Wanneer de camera wordt herkend door de computer, verschijnt het bericht ''USB MODE Mass Storage'' (USB-MODUS massa-opslag) op de monitor van de camera.


    
  3. Sluit de USB-kabel opnieuw aan volgens de onderstaande procedure.

   OPMERKING: Er blijft ruimte over tussen de USB-poort van de camera en de USB-kabel, zelfs als de kabel helemaal in de poort is geplaatst.

   1. Haal de USB-kabel zowel uit de computer als uit de camcorder.
   2. Schakel de camera uit en vervolgens weer in.
   3. Sluit de USB-kabel weer aan op de camera en vervolgens op de computer.
   4. Als de computer de camera zelfs na het uitvoeren van de bovengenoemde acties niet herkent, controleer dan het volgende:
    •  Sluit de USB-kabel rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer als de computer en de camera met elkaar zijn verbonden via een USB-hub.
    • Sluit de camera aan op een USB-poort in de computer die al een muis of een ander apparaat heeft herkend.
    • Probeer de camera aan te sluiten op alle USB-poorten op de computer, en controleer of een van de poorten de camera herkent.
      
  4. Bevestig de weergave op de computer.
   • Voor Windows met PlayMemories Home

    Wanneer de USB-aansluiting zoals beschreven in stap 2 is ingesteld op MTP, verschijnt het bericht ''To use *** with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue?" (Om *** te gebruiken met PlayMemories Home, moet de USB-bedieningsmodus worden gewijzigd. Wilt u doorgaan?'').

    Klik op Yes (Ja) als u gegevens wilt importeren met PlayMemories Home. Als u op No (Nee) klikt, kunt u geen gegevens importeren met PlayMemories Home. Hetzelfde bericht verschijnt wanneer u PlayMemories Home start. Klik op Yes (Ja).
   • Voor Mac
    Wanneer de camera wordt herkend door de computer, wordt het pictogram NONAME of Naamloos weergegeven op het bureaublad. Als de USB-LUN-instelling zoals beschreven in stap 2 is ingesteld op Multi, wordt ook het pictogram PMHOME weergegeven.


     
  5. Controleer of een andere computer de camera herkent.
   Als u beschikt over een andere computer, probeer de camera dan aan te sluiten op die computer en controleer of de computer de camera herkent.
   Als de andere computer de camera herkent, kan er een probleem zijn met de eerste computer. Neem contact op met de fabrikant van de computer.
   Als het probleem nog niet is opgelost, moet het product mogelijk worden gerepareerd. 

   

  Raadpleeg de volgende verwante veelgestelde vragen (Q&A).