Artikel-ID : 00108981 / Laatst gewijzigd : 25-02-2015

Zal het herstellen van de fabrieksinstellingen de opgenomen foto's en video's wissen?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Wanneer RESET (Resetten) wordt uitgevoerd, worden de opgenomen films en foto's niet verwijderd.

De instellingen van de eenheid worden echter wel teruggezet naar de fabrieksinstellingen.