Artikel-ID : 00247759 / Laatst gewijzigd : 19-07-2020

De camera wordt plotseling uitgeschakeld

De camera wordt automatisch uitgeschakeld nadat u films hebt opgenomen of als u korte tijd continu-opnamen hebt gemaakt.

  Controleer de volgende zaken:

  1. Controleer of de energiebesparingsstand is ingeschakeld. Als u het product gedurende een bepaalde periode niet gebruikt, schakelt de camera over naar de energiebesparingsstand. De energiebesparingsfunctie wordt uitgeschakeld door bijvoorbeeld de sluiterknop half in te drukken. U kunt de tijdsduur wijzigen voordat de camera overschakelt naar de energiebesparingsstand. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
  2. Controleer of hetzelfde gebeurt met andere batterijen. Als u meerdere batterijen hebt, probeer dan andere batterijen. Als hetzelfde niet gebeurt met andere batterijen, zijn de batterijen mogelijk defect.

  Als de camera zichzelf uitschakelt na het opnemen van films of bij continu-opnamen, controleert u het volgende.

  Als u de camera gebruikt om lange filmclips op te nemen of om veel continue foto's te maken, neemt de temperatuur in de camera toe. Als de temperatuur te hoog wordt, kan er een waarschuwingspictogram verschijnen en wordt de camera uitgeschakeld om de interne onderdelen te beschermen. Dit is geen defect; de camera moet gewoon enkele minuten worden uitgeschakeld, zodat deze kan afkoelen.

  Hoe lang u de camera laat afkoelen, is van invloed op de hoeveelheid tijd die u de camera kunt gebruiken nadat u deze weer hebt ingeschakeld. Hoe langer u het apparaat laat afkoelen, hoe langer het duurt voordat de interne temperatuur weer wordt opgebouwd. Als de camera niet genoeg tijd heeft om af te koelen, wordt de camera na een zeer korte periode weer uitgeschakeld. De afkoeltijd kan tot 10 minuten of langer duren, afhankelijk van de camera en de omgeving.

  OPMERKING: Als na het controleren van de bovenstaande suggesties de camera nog steeds wordt uitgeschakeld of als er een temperatuurwaarschuwingslampje wordt weergegeven, moet u de firmware van uw camera bijwerken, indien mogelijk.

  Om de beschikbare continue opnametijd voor films te maximaliseren, kunt u het volgende doen:

  • Formatteer de geheugenkaart in de camera.

   WAARSCHUWING: Er kunnen gegevens verloren gaan. Bij het formatteren worden alle gegevens van de geheugenkaart gewist. Zorg ervoor dat alle foto's of films die u wilt bewaren op een computer zijn opgeslagen voordat u de geheugenkaart formatteert.

  • Stel de camera zo weinig mogelijk bloot aan direct zonlicht.
  • Schakel de camera uit als deze niet wordt gebruikt.
  • Stel voor DSLR- en SLT-modellen SteadyShot in op Off (Uit).

   OPMERKINGEN:

   • Als SteadyShot is uitgeschakeld, helpt het gebruik van een statief de trillingen van uw video te verminderen.
   • Bij sommige SLT-modellen wordt de beeldstabilisatie automatisch geannuleerd bij het opnemen van films. Om deze reden is het mogelijk dat het niet altijd nodig is om SteadyShot uit te schakelen tijdens het opnemen van films.

  BELANGRIJK: De tijd die beschikbaar is voor het opnemen van films kan variëren afhankelijk van de temperatuur of toestand van de camera voordat u begint met opnemen. Wanneer de camera is ingeschakeld, zal de interne temperatuur stijgen. Dit geldt ook voor het maken van video's of foto's, en wanneer u de camera niet actief gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u bezig bent met de compositie van een opname.

  OPMERKING: Het vastleggen van video's met DSLR- en compactcamera's wordt steeds populairder. Deze camera's zijn ideaal voor het opnemen van korte filmclips, maar zijn niet ontworpen om de non-stop video-opnamefunctie van camcorders te vervangen. Alle fabrikanten in de sector DSLR's en compacte digitale camera's hebben een limiet van maximaal 29 minuten en 50 seconden gedefinieerd voor continue video-opnamen met deze camera's. Deze limiet kan echter vaak veel korter zijn, afhankelijk van de camera. Eén merk is zelfs beperkt tot 12 minuten en een DSLR van een ander merk is beperkt tot 20 minuten. Camera's met verwisselbare lenzen van Sony hebben een uiterste limiet van 29 minuten, 50 seconden voor non-stop video-opnamen. Deze tijd zal worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder de omgevingstemperatuur, het aantal clips dat tegelijkertijd wordt opgenomen, en de tijd dat de camera tussen de clips kan afkoelen.