Artikel-ID : 00162793 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

Het internet-tv-apparaat opnieuw opstarten

  Als u op het toetsenblok van de meegeleverde afstandsbediening op een bepaalde toetsencombinatie drukt, kunt u het internet-tv-apparaat opnieuw opstarten. Hieronder ziet u welke toetsencombinaties dit zijn op uw afstandsbediening.

  Voor de afstandsbediening NSG-MR1:

  U dient gelijktijdig de toetsen CTL+ALT+BACKSPACE/DELETE in te drukken en weer los te laten. Afbeelding

  Voor de afstandsbediening NSG-MR5U:

  U dient gelijktijdig de toetsen CTL+SHIFT+BACKSPACE/DELETE in te drukken en weer los te laten. Afbeelding

  OPMERKING: Het scherm knippert en het internet-tv-apparaat wordt opnieuw opgestart.