Artikel-ID : 00157221 / Laatst gewijzigd : 27-12-2017

Kan een BD-R/RE-schijf niet afspelen die is gebrand op een computer.

    De Blu-ray Disc-speler speelt geen BD-R/RE-schijven af die zijn gebrand of gesloten tijdens een multisessie met postscript. Om dit te corrigeren brandt u de schijf in één sessie of zonder postscript. U kunt de instellingen voor 'sessie afsluiten' wijzigen in de instellingen van de software voor het branden van de schijf. Neem contact op met de softwarefabrikant voor meer informatie en hulp bij de instellingen van de toepassing die u gebruikt.