Artikel-ID : 00156852 / Laatst gewijzigd : 27-12-2017

Moet ik het systeem tijdens een firmware-update aansluiten op een tv?

    Ja. Voor sommige schijven, USB-apparaten of updateprocedures voor het netwerk zijn de menuselecties nodig die op het tv-scherm kunnen worden weergegeven.