Artikel-ID : 00100868 / Laatst gewijzigd : 29-07-2021Afdrukken

Wat is de functie voor het elektronische voorste sluitergordijn?

  Sluiters met een scherpstelvlak werken meestal met twee mechanische sluitergordijnen: een voorste en een achterste gordijn, die voor de beeldsensor geplaatst zijn (aan de kant van de lens).

  Bij producten met doorschijnende spiegels of bij camera's zonder spiegel blijft de sluiter open tijdens de live weergave voor de opname wordt gemaakt. Wanneer de sluiterknop wordt ingedrukt, sluit het voorste gordijn eenmaal en opent het zich om de beeldsensor gedurende een gegeven belichtingstijd (sluitersnelheid) te belichten. Daarna, wanneer de belichtingstijd verstreken is, sluit het achterste gordijn zich.

  OPMERKING: Als gevolg van dit systeem is het mogelijk dat je tweemaal een sluitergeluid hoort, een keer van het voorste sluitergordijn en een tweede keer van het achterste sluitergordijn.

  De functie voor het elektronische voorste sluitergordijn maakt de werking van het voorste sluitergordijn overbodig, door de beeldsensor elektronisch te controleren. De belichting wordt niet gestart door de mechanische werking van het voorste sluitergordijn, maar elektronisch door de beeldsensor. Ze wordt gestopt door het achterste sluitergordijn te sluiten.

  OPMERKING: Je hoort dus slechts één sluitergeluid, aangezien alleen het achterste sluitergordijn mechanisch werkt.

  BELANGRIJK: In de volgende situaties moet je het elektronische voorste sluitergordijn uitschakelen.

  • Als je met een lens met grote diameter (opening) met hoge sluitersnelheden fotografeert
   Als je met het elektronische voorste sluitergordijn ingeschakeld fotografeert, kan een deel van het beeld wazig zijn, afhankelijk van het onderwerp of de omstandigheden. In dat geval
   moet je deze functie uitschakelen.
  • Als je met een hoge sluitersnelheid fotografeert
   Als je met het elektronische voorste sluitergordijn ingeschakeld fotografeert, kan de helderheid van het beeld ongelijkmatig zijn, afhankelijk van de omstandigheden.
  • Als je een lens van een andere fabrikant gebruikt
   Als je een lens van een andere fabrikant gebruikt (met inbegrip van een Minolta/Konica-Minolta-lens), moet je deze functie uitschakelen. Als je ze inschakelt, is het mogelijk dat de belichting niet juist wordt
   ingesteld of dat de helderheid van het beeld ongelijkmatig is.

  Als je de functie voor het elektronische voorste sluitergordijn gebruikt, is er geen mechanische werking van het voorste sluitergordijn en begint de belichting dus sneller nadat je de sluiterknop indrukt.