Artikel-ID : 00070092 / Laatst gewijzigd : 01-06-2017

Hoeveel bestanden op een audio-cd kan een autoradio van Sony in totaal lezen?

    Het maximale aantal bestanden en mappen dat de autoradio op een audio-cd kan lezen is:

    • Maximaal mappenniveau: 8 (inclusief hoofdmap)
    • Maximumaantal mappen: 150
    • Maximumaantal bestanden: 300