Artikel-ID : 00073764 / Laatst gewijzigd : 29-10-2018

Na het downloaden van PlayMemories Camera Apps duurt het in- en uitschakelen van de camera langer. Is er iets verkeerd?

    De snelheid van het in- en uitschakelen van de camera hangt af van de hoeveelheid vrije ruimte in zijn interne geheugen. Aangezien PlayMemories™ Camera Apps in het interne geheugen worden bewaard, zal de respons trager zijn, afhankelijk van het aantal bewaarde apps. Dat is normaal, er is dus niets verkeerd.