Artikel-ID : 00139982 / Laatst gewijzigd : 07-10-2019

Kan het Audio Rec Level (Geluidsopnameniveau) worden aangepast wanneer een microfoon wordt gebruikt die compatibel is met een multi-interfaceschoen?

    Het is niet mogelijk om het Audio Rec Level (Geluidsopnameniveau) van de camera aan te passen indien een microfoon wordt gebruikt die compatibel is met een multi-interfaceschoen? De optie waarmee het Audio Rec Level (Geluidsopnameniveau) kan worden aangepast, is alleen beschikbaar wanneer de interne microfoon wordt gebruikt of wanneer een externe microfoon wordt aangesloten op de microfoonaansluiting van de camera.

    Wanneer een door Sony geproduceerde XLR-adapter wordt gebruikt (bijvoorbeeld de XLR-K1M, XLR-K2M) met een compatibele camera, wordt het volume aangepast door de knop AUDIO LEVEL van de XLR-adapter naar het gewenste niveau te draaien.