Artikel-ID : 00108109 / Laatst gewijzigd : 02-03-2015

Hoe kan ik de waarde voor AF Range Control (bereik van automatische scherpstelling) wijzigen?

    Voer de onderstaande stappen uit om de waarde AF Range Control (bereik van automatische scherpstelling) te veranderen:

    1. Druk herhaaldelijk op de knop AF RANGE (Bereik van automatische scherpstelling) of C (Custom) (Aangepast) totdat de opnameafstandsbalk die op het scherm wordt weergegeven, oranje wordt.

      OPMERKING: Bij de ILCA-77M2 is de functie AF Range Control toegewezen aan de knop C (Custom) (Aangepast) in de standaardinstelling. Zodra u de toegewezen functie hebt gewijzigd, kan de functie AF Range Control (Bereik van automatische scherpstelling) niet worden bediend met de knop C (Custom) (Aangepast).

    2. Stel de maximale opnameafstand in met behulp van het voorste instelwiel en stel de minimale opnameafstand in met behulp van het achterste instelwiel.