Artikel-ID : 00110395 / Laatst gewijzigd : 27-06-2017

Kan ik de Wi-Fi-functie gebruiken om beelden op een Macintosh-computer te importeren?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Ja, dat is mogelijk. Download de software Wireless Auto Import (Autom. draadloos importeren) en installeer deze op uw computer.
Lees de internetpagina "Video's en foto's importeren met een Wi-Fi-verbinding" voor details over het importeren van beelden op een Macintosh-computer.