Artikel-ID : 00085227 / Laatst gewijzigd : 27-12-2017

Fout: Cannot connect the selected device now (Kan het geselecteerde toestel nu niet kiezen)

    Deze fout doet zich voor wanneer de toepassing TV SideView de Blu-ray Disc-speler niet kan registreren. Dit is het gevolg van de specificaties voor de registratie door TV SideView. Zorg dat je Blu-ray Disc-speler aan een van de volgende voorwaarden voor de registratie voldoet:

    • De Blu-ray Disc-speler moet de naam van je toestel, bijvoorbeeld je telefoon of tablet, weergeven in de instelling Registered Remote Devices (Geregistreerde toestellen op afstand) onder Network Setting (Netwerkinstelling) op het menu.
    • De Blu-ray Disc-speler moet in de modus Screen Saver (Schermbeveiliging) staan.