Artikel-ID : 00164150 / Laatst gewijzigd : 29-03-2019

Een serverservice starten en de service zo configureren dat deze automatisch start

  Volg deze stappen om een serverservice te starten en de service zo te configureren dat deze automatisch start.

  1. Wijs naar (maar klik niet op) de rechterbenedenhoek of rechterbovenhoek van het scherm en klik om Search (Zoeken) te selecteren. Afbeelding

   OPMERKING:  U kunt ook de toetsencombinatie Windows-logo en q gebruiken om naar het zoekscherm te gaan.

  2. Typ in het zoekveld van het zoekscherm Services.msc en druk op Enter.
  3. Klik in het venster Services onder Naam op de gewenste service om deze te selecteren.
  4. Klik in de menubalk op Actie.
  5. Klik in het menu Actie op Eigenschappen.
  6. Klik in het venster Eigenschappen van [service], naast Opstarttype, op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Automatisch om deze optie te selecteren.

   OPMERKING: Andere beschikbare opties zijn Automatisch (vertraagd starten), Handmatig en Uitgeschakeld.

  7. Klik op de knop Toepassen.
  8. Als bij Server status: Gestopt staat, klikt u op de knop Start om de service te starten.
  9. Klik op de knop OK.
  10. Klik in het venster Services op de X in de rechterbovenhoek om het venster te sluiten.