Artikel-ID : 00165641 / Laatst gewijzigd : 25-05-2022Afdrukken

Wat is WPS (drukknop) en hoe gebruikt u deze om een tv, Blu-ray Disc-speler of een ander voor internet geschikt apparaat draadloos met een netwerk te verbinden? (Wi-Fi)

  Routers zijn vaak voorzien van de functie WPS (Wi-Fi Protected Setup). Deze functie is bedoeld om de procedure van het verbinden met een beveiligd draadloos netwerk vanaf een computer of een ander apparaat te vergemakkelijken.
  OPMERKING: Sommige fabrikanten gebruiken de volgende termen in plaats van WPS (Push Button) (WPS (drukknop)) om deze functie aan te duiden.

  • Wi-Fi Simple Config
  • Push 'n' Connect
  • PBC
  • QSS (Quick Secure Setup)

  Controleer of de router en het voor internet geschikte apparaat de functie WPS ondersteunen:

  1. Kijk of uw modem of router een WPS-knop heeft:
   Voorbeelden van WPS-drukknoppen
  2. Ga naar het menu Network (Netwerk) van uw voor internet geschikte apparaat om te zien of de WPS-optie aanwezig is. 
   WPS-keuze

  Voer de volgende stappen uit om een verbinding door middel van WPS (drukknop) in te stellen:

  1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Netwerk.
  4. Selecteer Instellen netwerk of Netwerkverbinding instellen.
  5. Selecteer Draadloos, Draadloos LAN of Wi-Fi.
  6. Selecteer WPS (drukknop).
  7. Selecteer Start zodat de tv naar de WPS-verbinding gaat zoeken.
   Zoeken naar de verbinding
  8. Druk op de WPS-knop op de router om een verbinding tot stand te brengen. Afhankelijk van de router en de thuisconfiguratie, kan het enkele minuten duren voordat de verbinding is gemaakt.
   OPMERKINGEN: Meestal wordt met een knipperend lampje op de router aangegeven dat de verbinding tot stand is gebracht.
  9. Zodra de verbinding is gemaakt, selecteert u OK.
   WPS geslaagd

  WPS-drukknopmethode voor Android TV's

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer in de categorie Netwerk & Toebehoren de optie Netwerk.
  4. Selecteer in de categorie Netwerk de optie Instellen netwerk.
  5. Selecteer in Instellen netwerk de optie Beginner of Expert.
   • Snelinstelling
    1. In het scherm Selecteer hoe u verbinding met het netwerk wilt maken selecteert u Wi-Fi.
    2. In het scherm Selecteer een verbindingsmethode voor uw draadloze router selecteert u Verbinden via WPS-knop.

     Verbinden via WPS-knop

    3. Druk op de WPS-knop op de draadloze router.

     OPMERKING: Het zoeken naar de netwerkrouter wordt afgebroken als u niet binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router drukt.

   • Expert-instelling
    1. In het scherm Device Network (Apparaatnetwerk) selecteert u Wi-Fi.
    2. In het scherm Network Wi-Fi (Netwerk-Wi-Fi) selecteert u Connect via WPS (Verbinden via WPS).

     Verbinden via WPS bij Expert-instelling

    3. Druk op de WPS-knop op de router.

     Zoeken naar WPS-router

   Als de WPS-verbinding mislukt, probeert u het volgende:

   • Controleer of de WPS-functie van de router is ingeschakeld.
   • Zet de router dichter bij het apparaat.

   Neem contact op met de fabrikant van de router of uw internetprovider voor meer hulp.