Artikel-ID : 00067877 / Laatst gewijzigd : 24-04-2017

Kan een met een computer of een andere camera geformatteerde geheugenkaart in een camera worden gebruikt?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Een met een computer of een andere camera geformatteerde geheugenkaart zal misschien niet worden herkend, of de camera zal er geen gegevens van kunnen lezen of op kunnen schrijven. Gebruik de camera om geheugenkaarten, ook nieuwe, te formatteren voor u ze in de camera gebruikt.