Artikel-ID : 00155855 / Laatst gewijzigd : 26-05-2020

Kan een Bluetooth-apparaat niet koppelen met het audiosysteem wanneer dat al verbonden is met mijn mobiele apparaat

    De Bluetooth-verbinding wordt verbroken en de verbinding kan daarna niet meer worden hersteld.

    Als u een ander Bluetooth-apparaat wilt koppelen, koppelt u eerst het Bluetooth-apparaat los dat momenteel op het audiosysteem is aangesloten en schakelt u dat apparaat vervolgens uit.

    Stel het audiosysteem vervolgens in op de koppelingsmodus en probeer het mobiele apparaat te koppelen. Schakel het oorspronkelijk gekoppelde Bluetooth-apparaat weer in en probeer het opnieuw te koppelen met het audiosysteem.