Artikel-ID : 00061222 / Laatst gewijzigd : 19-12-2013

Hoe selecteer ik de weergavemodus Auto Review?

    Om de weergavemodus Auto Review (Automatisch controleren) te selecteren, drukt u tijdens het afspelen op de knop DISP van het regelwieltje van de camera. U hebt de keuze tussen  Display Info., No Disp. Info., of Histogram (Informatie tonen, geen informatie tonen of histogram).