Artikel-ID : 00164158 / Laatst gewijzigd : 18-05-2017Afdrukken

Een serverservice starten en de service zo configureren dat deze automatisch start

    De procedure om een serverservice te starten en configureren, varieert naar gelang van het besturingssysteem dat op de computer is geïnstalleerd.

    Selecteer de juiste koppeling hieronder om een serverservice te starten en de service zo te configureren dat deze automatisch start.