Artikel-ID : 00158831 / Laatst gewijzigd : 19-09-2017

Wordt SCMS-T-inhoudbescherming door mijn apparaat ondersteund?

    Dit apparaat kan via de Bluetooth-verbinding inhoud ontvangen die wordt beschermd door de  SCMS-T-inhoudsbeveiligingsmethode (Serial Copy Management System) .