Artikel-ID : 00059156 / Laatst gewijzigd : 21-10-2020

Wat is de functie Touch AF in de geüpdatete Smart Remote Control-app?

    Met de functie Touch AF van de Smart Remote Control-app kunt u de automatisch scherpstelling van de camera op afstand  wijzigen via een smartphone of tablet. Wanneer u een punt op het scherm van de smartphone of de tablet aanraakt, stelt de camera automatich scherp op ongeveer dezelfde positie als op het camerascherm. U kunt de positie van de scherpstelling op elk ogenblik wijzigen door een ander deel van het scherm van de smartphone of de tablet aan te raken.