Artikel-ID : 00059863 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

De ontspanknop werkt niet, ik kan geen foto's maken (DSC)

De ontspanknop werkt niet, ik kan geen foto's maken (DSC)

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

In de volgende omstandigheden is het mogelijk dat de ontspanknop niet werkt:
De batterij is te zwak
De camera kan niet scherpstellen op het onderwerp
De flitser is nog niet volledig opgeladen
De geheugenkaart of het interne geheugen is vol

Als u deze punten hebt gecontroleerd en de camera nog altijd niet werkt, moet u hem initialliseren.

1. Open het menu.

2. Ga naar het instelmenu.

Menu-instellingen DSC
 

3. Selecteer Main Settings (Hoofdinstellingen) en Initialize (Initialiseren).

DSC initialiseren

4. Selecteer OK om de standaardinstellingen te herstellen.

Resetmenu DSC

Voer de volgende test uit

  • Stel de camera in op Auto Mode (Automodus)

Automodus DSC

  • Maak een proefopname van een voorwerp op 1 meter van de camera, in een lichte omgeving en met de zoom ingesteld op Wide (W)

Testfoto DSC

Als de camera niet scherpstelt en de ontspanknop nog steeds niet werkt, en u dit resultaat kunt herhalen, is de camera waarschijnlijk defect en moet hij worden gerepareerd.