Artikel-ID : 00059282 / Laatst gewijzigd : 09-12-2013

Kunnen de HDMI OUT-aansluiting en de VIDEO OUT-aansluiting tegelijkertijd een signaal geven?

    De  VIDEO OUT-aansluiting geeft geen signaal als HDMI ingesteld is op 3840x2160p in de optieOutput Format (Outputformaat) van het menu Video .