Artikel-ID : 00055084 / Laatst gewijzigd : 19-12-2013

Het bericht "this accessory is not supported" (dit accessoire wordt niet ondersteund) verschijnt

Wanneer u de ECM-HW2 op de camera gebruikt, aangesloten met de ADP-MAC, adapter, ziet u het bericht "this accessory is not supported" (dit accessoire wordt niet ondersteund).

    Zet de modusschakelaar van de ECM-HW2 op "SINGLE".