Artikel-ID : 00062299 / Laatst gewijzigd : 26-12-2013

De op het scherm weergegeven duur van de film verandert als de opname gestopt is.

    Tijdens de opname van films op de camera wordt de video in groepen van beelden gecomprimeerd en als een geheel verwerkt. Als de opname in het midden van een groep van beelden wordt gestopt, zal de opname tijd voor en na de verwerking verschillen. De weergegeven duur kan dus lichtjes verschillen van de opnameduur van de film. Dat is normaal en duidt niet op een storing.