Artikel-ID : 00124261 / Laatst gewijzigd : 07-08-2015

De MHL-functie van de tv inschakelen.

  BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.

  Doorloop de onderstaande stappen om de MHL-instelling in te schakelen via het menu van de tv.

  OPMERKING: Zorg dat het bronapparaat is aangesloten op de HDMI-ingang van de tv die een MHL-aanduiding heeft.

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Settings (Instellingen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  3. Selecteer Setup (Instellingen) of Channels & Inputs (Kanalen en ingangen) en druk vervolgens op de knop Enter.
  4. Selecteer BRAVIA Sync settings (HDMI CONTROL) (BRAVIA-synchronisatie-instellingen (HDMI-regeling)) en druk vervolgens op de knop Enter.
  5. Selecteer Auto input change (MHL) (Ingang automatisch wijzigen (MHL)) en druk vervolgens op de knop Enter.

  OPMERKING: U hoeft geen bijzondere handelingen te verrichten om een MHL-verbinding te verbreken. U kunt gewoon de MHL-kabel uit uw mobiele apparaat halen.