Artikel-ID : 00062862 / Laatst gewijzigd : 12-07-2018

Het toestel start niet

  Als het toestel uitgeschakeld is reageert het mogelijk niet op het indrukken van de aan/uitknop en/of de knop [ASSIST].

  Ga als volgt te werk om het toestel te starten.

  1. Verwijder de netspanningsadapter.
  2. Houd de knop OFF (Uit) van de batterij 3 tot 5 seconden ingedrukt met een dun, recht voorwerp, bv. een paperclip reset_battery_location
  3. Sluit de netspanningsadapter weer aan. De led van de ACAD moet groen branden als de stekker in het  stopcontact  zit.
  4. Druk op de aan/uit-knop.

  Als dit het probleem niet oplost,  moet u waarschijnlijk een reparatie laten uitvoeren.