Artikel-ID : 00068277 / Laatst gewijzigd : 30-01-2014

3D foto's worden in 2D weergegeven

    De 3D weergave van foto's wordt niet ondersteund wanneer 4K foto ingeschakeld is.

    Om 3D foto's te bekijken, moet u de 4K fotoweergave uitschakelen door op de afstandsbediening op HOME te drukken,   > Settings > Display > 4K Photo Playback > (Instellingen > Weergave > 4K fotoweergave) te selecteren en de functie uit te zetten..