Artikel-ID : 00068445 / Laatst gewijzigd : 30-01-2014

Waarom flikkert het beeld wanneer ik 24p 3D inhoud bekijk?

    Het beeld kan flikkeren wanneer u 24p 3D inhoud bekijkt terwijl  Cinema is gekozen in Scene selection (Scèneselectie).

    Het flikkeren kan op twee manieren worden verminderd:

    1. Selecteer Cinema 2 op het menu Picture (Beeld) door op de afstandsbediening op Options (Opties) te drukken en met de pijltjestoetsen omhoog/omlaag Picture > Picture Mode >  Cinema 2 (Beeld > Beeldmodus > Cinema 2) te selecteren.
    2. Selecteer een andere scène dan Cinema door op de afstandsbediening op Options (Opties) te drukken, Scene select > (Scèneselectie) te kiezen en een andere scène dan Cinema te kiezen.

    Opmerking: Cinema 2 verschijnt alleen in de selectie  Picture Mode (Beeldmodus) wanneer  Cinema is geselecteerd in Scene selection (Scèneselectie)