Artikel-ID : 00069809 / Laatst gewijzigd : 06-02-2014

Een foutmelding "Background installation ran into a problem..." (Probleem met installatie op de achtergrond) wordt weergegeven

    Tijdens de installatie van Microsoft Office 2013 of Microsoft Office 365 kan een foutmelding "Background installation ran into a problem..." (Probleem met installatie op de achtergrond) worden weergegeven.

    Dit probleem kan worden opgelost door het patchbestand 'Microsoft Fix it' uit te voeren.

    U vindt de downloadprocedure en de link naar het patchbestand in het onderstaande artikel van Microsoft. Vervolgens moet u Microsoft Office opnieuw installeren.

    http://support.microsoft.com/kb/2837988/en-us