Artikel-ID : 00078378 / Laatst gewijzigd : 06-05-2014

Het is moeilijk om een selectie te maken op de tv wanneer ik de afstandsbediening van de touchpad gebruik.

  Volg deze stappen als een item selecteren op de tv met de afstandsbediening van de touchpad moeilijk is, omdat de aanwijzer beweegt of verspringt wanneer je een selectie probeer te maken:

  1. Druk op de knop Home.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer System Settings (Systeeminstellingen).
  4. Selecteer Touchpad configurations (Configuraties touchpad)
  5. Selecteer Sensitivity Setting (Gevoeligheidsinstelling).
  6. Selecteer Low (Laag).