Artikel-ID : 00081907 / Laatst gewijzigd : 27-12-2017

Mijn smartphone werkt niet met Screen Mirroring

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

De smartphone moet compatibel zijn met de Miracast-technologie  opdat de Screen Mirroring-functie van de Blu-ray-speler zou werken.

Raadpleeg de lijst van Wi-Fi Certified Miracast devices (Wi-Fi gecertificeerde Miracast-apparaten) op de Wi-Fi Alliance website voor meer informatie.

OPMERKING: De connectiviteit is niet gegarandeerd met alle Miracast-compatibele toestellen.